på svenska Tag

Publiserad den 30.12.2018 i Vasabladet. Ilkkas chefredaktör Satu Takala lyfter i sin kolumn den 16.12 fram de tre österbottniska landskapens ödesfrågor. Förmågan att hålla kvar den utbildade arbetskraften, locka nya studerande och utveckla utbildningsutbudet är gemensamma problem för alla tre landskap, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och...

Publiserad den 24.5.2018 i Vasabladet. Den variant av social- och hälsovårdsreformen som Centern, Samlingspartiet och Blå Framtids vill köra igenom måste stoppas. Social- och hälsovårdsreformen måste genomföras. De ursprungliga patientcentrerade målsättningarna – snabbare vård, enhetliga och klara vårdkedjor, stävjande av kostnadsökningarna och minskade hälsoskillnader – är viktiga....

Publiserad 12.4.2018 i Vasabladet. Storföretagens direktörer säger gärna sin åsikt när arbetslöshetsstödet skall beskäras och de arbetslösa aktiveras. Kanske vi borde samla medlemmarna till nästa arbetsgrupp som skall se över företagsstöden bland de arbetslösa. Den parlamentariska arbetsgrupp som tillsattes för att syna företagsstöden har gett sin slutrapport...

Publiserad 23.3.2018 i Vasabladet. Ansvaret för äldrevården ligger i sista hand på stadsfullmäktige. När budgetramarna skall behandlas senare i vår finns möjlighet att ge äldrevården extra anslag så att vi får äldrevården i skick före landskapen tar över. Senaste veckas måndag samlades ett hundratal personer i...

Publiserad den 29.3.2018 i Vasabladet. Den modell som varit under beredning den här regeringsperioden är ett resultat av politisk kohandel. Den svarar inte mot reformens ursprungliga målsättningar. Den förbättrar inte tillgängligheten, minskar intehälsoskillnaderna och har ingen kontroll över kostnaderna. Tvärtom, den föreslagna valfriheten och landskapsmodellen hotar...