Förebyggandet av ungdomarnas narkotikaanvändning

Publiserad den 22.9.2018 i Vasabladet.

Ju tidigare man kan erbjuda stöd och hjälp desto effektivare kan man hindra att problemen hopar sig.

Under senaste veckor har man diskuterat en mycket angelägen fråga – ungdomarnas narkotikaproblem. Problemet är en realitet. En promenad genom Vasa centrum även under en lugn kväll, innebär att man kan möta klart påverkade unga. 
Det är lätt att få tag på droger, största delen av handeln bedrivs på nätet.

Situationen har även uppmärksammats av polisen i Österbotten och bland polispersonalen har det ökande problemet diskuterats länge. Kommissarie Matti Tiainen berättar i en intervju för YLE 11.9. att i Kust-Österbotten utgörs över hälften av rattonykterheten av narkotikamissbruk. 

Vid Hiphop-festivalen, som arrangerades i Seinäjoki för några veckor sedan, avslöjades 34 narkotikabrott. Det växande illamåendet bland barn och unga märks även på andra håll. Barnskyddsanmälningar och brådskande omplaceringar av barn samt behovet av psykiatriska tjänster för unga har ökat de senaste åren i en våldsam fart.

Exempelvis rapporterade Österbottens kriscenter Valo mera än 100 fler besök i augusti än föregående år. 
Drogmissbrukare är inte ”humant skräp”, som en centerpartist uttryckte sig i Uleåborg förra veckan. De är helt ”normala” ungdomar och unga vuxna.

Ungdomarnas och familjernas situation i Vasa har uppmärksammats av SDP:s fullmäktigegrupp, som förra hösten föreslog åtgärder för att stöda familjer och ungdomar. Vårt förslag om att alla Vasas ungdomar skulle ha sommarjobb, öka tjänsterna inom social- och familjestöd samt dagvård för barn till arbetslösa, röstades ner av SFP och Samlingspartiet och genomfördes inte.

Fullmäktige överenskom dock enhälligt om att öka skolornas resurser, så att klassernas storlek kan minskas och lärarnas arbetsbörda minskas. Samtidigt kom man överens om att skolornas undervisningsresurser i timmar skall ökas också i nästa års budget. 

I augusti lade SDP:s fullmäktigegrupp till narkotikaproblemet bland unga som prioriteringsområde utöver äldrevårdens status och arbetslösheten. Effektivast motarbetar vi narkotikaproblem genom stöd åt familjen och förhindra att problem ”läggs på hög”. 

Även denna höst kommer vi att lyfta fram stöd till familjer och skolhälsovårdens resurser inför stadens budgetförhandlingar.

Vår motion om att förhindra utslagning av ungdomar genom att garantera en guidad hobby, ledd fritidsverksamhet för alla, behandlades i juni. Fritidsverksamheten är bred i Vasa, men i svaret på motionen fanns ingen undersökning av hur många barn som inte deltar i fritidsverksamhet och hur verksamheten kunde utvecklas. Därför måste arbetet fortsätta så att alla unga och barn garanteras en hobby, ledd fritidsverksamhet.

Fritidsverksamheten har utgjort en stor del i att Reykjavik (på Island) lyckats sänka problemen med drogmissbruk bland unga och andra sociala problem till de minsta i Europa. Detta efter att Reykjavik haft de högsta siffrorna i början av århundradet. 
En annan avgörande faktor på Island har varit tjänster inriktade på familjen, precis som socialdemokraterna i Vasa föreslagit att skall utvecklas även här. Alternativt kan vi ta modell av Åbo där psykiatriska sjuksköterskor besöker skolorna.

Förutom förebyggande åtgärder utvecklas som bäst missbrukar- och psykiatritjänsterna inom sjukvårdsdistriktet så att de blir lättare att hitta och nå. Ju tidigare vi kan motverka problemen desto effektivare kan vi stöda och förebygga.

Tagit

Tutustu myös