Vård enligt behov

Publiserad 23.3.2018 i Vasabladet.

Ansvaret för äldrevården ligger i sista hand på stadsfullmäktige. När budgetramarna skall behandlas senare i vår finns möjlighet att ge äldrevården extra anslag så att vi får äldrevården i skick före landskapen tar över.

Senaste veckas måndag samlades ett hundratal personer i Berghemmet för att diskutera äldrevården i Vasa. Tyvärr lyste tjänstemännen med sin frånvaro, endast omsorgschefen Jukka Kentala fanns på plats och han berättade hur dagens situation uppstått och vad staden tänker göra. 

Dagens stora nyhet var att staden behåller avdelning 10 som bäddavdelning. Överföringen till sjukvårdsdistriktet fortsätter enligt planerna men det här betyder att våra äldre inte behöver flyttas till grannkommunerna. Lösningen blir antagligen dyrare än om avdelningen fortsatt i stadssjukhusets regi.

Avsikten med evenemanget var att diskutera och höra kommuninvånarna. Under kvällen hördes ett tiotal inlägg av närstående, vårdare och också personer som själv varit patient på bäddavdelningen. Gemensamt för alla inlägg var ett bekymmer för vårdarnas och arbetstagarnas brådska och ork, liksom också oron för att äldre i mycket dåligt skick sänds för hemvård. 

Mera rehabilitering efterlystes och även nya boendeformer i övergången mellan hemmaboende och effektiverat serviceboende. Bäddavdelningen skall inte vara någons hem, och när man inte längre klarar sig hemma måste en plats snabbt hittas på ett serviceboende.

Under kvällen framkom att de som jobbar inom vården inte vågar tala om problemen under eget namn, vilket är mycket oroväckande och måste tas på allvar av alla personer i förmansställning. Ingen skall behöva vara rädd för repressalier om man lyfter fram missförhållanden.

Det viktigaste nu är att säkra att våra äldre inte vårdas på främmande ort, lång borta från hemmet och sina närmaste. Tillräckligt många platser måste ordnas i servicehem och effektiverat serviceboende så att ingen som inte klarar sig hemma flyttas till hemvården. 

Flera intervallplatser behövs också så att närståendevårdarna kan ta ut sina lagstadgade ledigheter. Socialdemokraterna föreslog vid höstens budgetmöte att alla närståendevårdare som fyller kriterierna skall få ersättning, men förlorade i omröstningen då Svenska folkpartiet och Samlingspartiet motsatte sig förslaget.

Hemvårdarna gör ett viktigt arbete men tiden vill inte räcka till att sköta allt på bästa sätt när många som hör till hemvården egentligen borde bo på servicehem eller läggas in på en avdelning. Vi fortsätter jobba för att vårdarna i hemvården skall få mera tid för varje klient.

Ansvaret för äldrevården ligger i sista hand på stadsfullmäktige. När budgetramarna skall behandlas senare i vår finns möjlighet att ge äldrevården extra anslag så att vi får äldrevården i skick före landskapen tar över. 

Landskapsvalet är viktigt eftersom landskapet bestämmer hur äldrevården skall se ut i framtiden. Socialdemokraterna anser att kvalitativ grund- och närservice skall erbjudas av den egna kommunen.

Tagit

Tutustu myös