Nu behövs samarbete, regionen till fromma

Publiserad den 30.12.2018 i Vasabladet.

Ilkkas chefredaktör Satu Takala lyfter i sin kolumn den 16.12 fram de tre österbottniska landskapens ödesfrågor.

Förmågan att hålla kvar den utbildade arbetskraften, locka nya studerande och utveckla utbildningsutbudet är gemensamma problem för alla tre landskap, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Den bakomliggande orsaken är den minskande befolkningsmängden.

A och O för att vända utvecklingen är arbetsplatser. Flera arbetsplatser leder till inflyttning. Viktigt är också att tillräckligt mångsidigt bjuda ut de lediga arbetsplatserna så att familjer kan hitta ett arbete åt bägge makarna.

Regional yrkesutbildning och högskoleutbildning är det som bäst stöder sysselsättningen. Som Takala skriver tittar de studerande inte på kommun- och landskapsgränser, det viktigaste är en studieplats inom en sektor som intresserar och en studieort som erbjuder en intressant studiemiljö.

Vasa valkrets tio högskolor erbjuder studier på tre språk, en självklarhet i en region som utmärker sig för internationell handel. Ett mer svårlöst problem är att studieutbudet är väldigt splittrat och svårt att överblicka även för en insatt.

I slutet av sin kolumn träffar Takala på en guldådra. Utbildning är alla tre landskaps ödesfråga. Därför måste samarbetet intensifieras innan någon igen kommer utifrån och ställer oss mot varandra.

De tre landskapens socialdemokrater godkände i november en gemensam vision för Vasa valkrets. Vi vill behålla valkretsens alla tre landskap som ett starkt område och öka samarbetet. Därför föreslog vi bildandet av ett ”österbottniskt framtidsforum”, som nu konkretiserats så att de österbottniska landskapsförbundens första öppna samarbetsseminarium ordnas i Vasa den 28 januari. Temat för seminariet blir, enligt vårt förslag, utbildning.

Förutom diskussioner behövs ett fördjupat, praktiskt samarbete. För att intensifiera samarbetet är det skäl att bilda en Österbottniska högskolor-förening, ett andelslag eller aktiebolag med uppgift att agera som en paraplyorganisation som kan stärka regionens högskolors intressebevakning i Helsingfors, se över arbetsfördelningen och möjligheterna att studera vid en annan högskola samt utveckla den digitala studiemiljön och marknadsföra vårt mångsidiga studieutbud som en helhet för framtida studerande.

I en del av valkretsen underblåser man tyvärr motstridigheter. Strand (SFP) och Pöntinen (Saml) vinner kanske personligen på ordkriget men herrarnas tuppfäktning i tidningsspalterna leder enbart till fortsatta motsättningar och samarbetet lider.

Nu är det dags att blicka framåt och tillsammans säkra att de österbottniska landskapen klarar sig även i framtiden. En befolkningsökning är möjlig, men arbetet med att vända utvecklingen måste göras tillsammans. Med inbördes gnabb tär vi bara på varandra. Tillsammans kan vi vara förmer än våra delars summa.

Tagit

Tutustu myös