Vi är starkare alla tre landskapen tillsammans

Publiserad den 5.1.2019 i Vasabladet.

Joakim Strand fortsätter dela in österbottningarna i vargar och lamm (ÖT & VBL 4.1) och förbiser den ursprungliga avsikten med min tidigare insändare (ÖT & VBL 30.12.).

Avsikten med den var att öka samarbetet för att förbättra landskapens dragningskraft och intressebevakning. 

Det var också det som chefredaktören Satu Takala skrev om i sin ledare i Ilkka (16.12).

Österbottens socialdemokrater godkände i november en gemensam vision för alla tre österbottniska landskap. Visionen visar var Österbottens socialdemokrater, och därmed även jag som deras ordförande, står. Vi har starka och samarbetskunniga aktörer i alla tre landskap och hoppas att även SFP vill vara med och bygga de tre landskapens framtid. Vi tror att tre landskap tillsammans är förmer än vart och ett landskap separat. Ingen har råd att isolera sig.

Målet är att genom samarbete öka yrkes- och högskoleutbildningen, utveckla landsvägs- och bannätet och tredubbla de offentliga satsningarna på forskning och utbildning i regionen. Socialdemokraterna vill också behålla Vasa valdistrikt som det nu är, inbegripande alla tre landskap. Varje parti och intressebevakare borde öppet berätta vad de anser om valdistriktets framtid.

Pentti Ruotsalas inlägg i Pohjalainen den 29.12 innehöll flera goda konkreta förslag för att stärka högskolornas situation. Flera av dem är vi redo att föra framåt tillsammans med övriga aktörer. Viktigt är att främja två- och flerspråkig utbildning på andra stadiet och i högskolorna.

Strands fråga vilken stad som skall vara Vasa läns huvudort utgår från gamla tiders tankesätt där regioner och städer ställdes mot varandra. Då måste man i varje region utse någon ort till ”huvudstad” som sedan utvecklades på de andra städernas bekostnad. Tanken är gammaldags även därför att konkurrensen i dag sker på internationell, inte på regional nivå. En framgångsrik konkurrenssituation uppstår i samarbete med andra aktörer i samma bransch.

Svaret på Strands fråga blir därmed att socialdemokraterna i alla tre österbottniska landskap står bakom ett ökat samarbete.

Finland behöver inte i dagens läge ställa regioner mot varandra. Genom att genialt specialisera sig och utveckla varje områdes styrkor är det möjligt att alla tre landskap och alla tre landskapscentrum, Vasa, Seinäjoki och Karleby fortsätter utvecklas.

Förutom en gemensam landskapsstrategi bör arbetspendlingsområdena förtätas. Kommunfusioner ökar kommunernas konkurrenskraft på riksplanet och är viktiga såvida påverkningsmöjligheterna och servicen kan garanteras för dem som bor i glesbygdsområden.

Österbottens energiindustri, Södra Österbottens livsmedels- och metallindustri samt Mellersta Österbottens kemiska industri utgör stödbenen på vilka service och förvaltning kan byggas i alla tre landskap. En stark sysselsättning och internationell exportindustri utvecklar regionen och vi måste säkra deras fortsättning.

Sysselsättningen och industrin stöds effektivare med en gemensam intressebevakning för de tre landskapen. De senaste årens konflikter visar att intressebevakningen misslyckats och att det nu är dags att ta följande steg. Därför föreslog vi att vi skapar ett gemensamt framtidsforum och en samarbetsorganisation för landskapens högskolor. 

Diskussionerna fortsätter, även med Joakim Strand, och ett första konkret förslag är att ordna ett seminarium i Österbottens förbunds regi.

Tagit

Tutustu myös