Kirjoituksia

Julkaistu 19.9.2018 Pohjalaisessa. Pohjalaisen pääkirjoituksessa (16.9.2018) kirjoitettiin hyvin tärkeästä asiasta – nuorten huumeongelmasta. Ongelma on todellinen. Kävellessä Vaasan keskustassa voi rauhallisenakin iltana törmätä selvästi päihtyneisiin nuoriin. Huumeita on helppo saada – suuri osa kaupasta käydään netissä. Myös Pohjanmaan poliisi on huomannut tilanteen ja poliisien keskuudessa kasvavasta ongelmasta...

Publiserad den 24.5.2018 i Vasabladet. Den variant av social- och hälsovårdsreformen som Centern, Samlingspartiet och Blå Framtids vill köra igenom måste stoppas. Social- och hälsovårdsreformen måste genomföras. De ursprungliga patientcentrerade målsättningarna – snabbare vård, enhetliga och klara vårdkedjor, stävjande av kostnadsökningarna och minskade hälsoskillnader – är viktiga....

Julkaistu 23.5.2018 Pohjalaisessa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on saatava aikaan. Alkuperäiset potilaskeskeiset tavoitteet – nopeampi hoitoon pääsy, yhtenäiset ja selkeät palveluketjut, kustannusten kasvun hillitseminen ja terveyserojen kaventaminen – ovat tärkeitä. Keskustan, kokoomuksen ja sinisen tulevaisuuden ajama uudistus ei kuitenkaan vie tavoitteisiin. Uudistus on pysäytettävä. Hallituksen esitykselle on...

Julkaistu 20.5.2018 Pohjalaisessa. Pohjalaisen pääkirjoituksessa (15.5.) käsiteltiin SDP:n esitystä parantaa pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa ja artikkelissa (17.5.) SDP:n julkaisemaa vero-ohjelmaa – tai siis vain sitä kohtaan esitettyä kritiikkiä. Toimituksen tekemät jutut ansaitsevat jatkoa. Pienituloisten eläkeläisten toimeentulon parantaminen ei ole populismia, se on eläkeläisten toimeentulon parantamista.  SDP esitti jo vuonna...

Julkaistu 25.4.2018 Pohjalaisessa. Otsikot huutavat: syntyvyys on Suomessa ennätysmatalalla. Yhtä vähän lapsia syntyi viimeksi 1800-luvun nälkävuosien aikaan. Ennen kahta viime vuotta itsenäisessä Suomessa ihmisiä kuoli enemmän kuin syntyi vain sotien aikaan vuosina 1918 ja 1940. Alle kymmenessä vuodessa syntyvyys on pudonnut yli 60 000 lapsesta noin...

Publiserad 12.4.2018 i Vasabladet. Storföretagens direktörer säger gärna sin åsikt när arbetslöshetsstödet skall beskäras och de arbetslösa aktiveras. Kanske vi borde samla medlemmarna till nästa arbetsgrupp som skall se över företagsstöden bland de arbetslösa. Den parlamentariska arbetsgrupp som tillsattes för att syna företagsstöden har gett sin slutrapport...

Julkaistu 10.4.2018 Pohjalaisessa. Mauri Pekkarisen (kesk.) johtama yritystukia karsimiseen perustettu työryhmä jätti esityksensä ministeri Lintilälle (kesk.). Työryhmä ei esitä minkäänlaista yritystukien karsimista. Lopputulos on epäonnistuminen, jota Pekkarinen jo aiemmin keväällä ennakoi kyseenalaistaessaan, miksi ylipäätään suostui työryhmän puheenjohtajaksi. Työryhmän jäsenten mukaan päätöksentekoon vaikutti se, että ryhmässä oli puheoikeutettuna jäsenenä...

Julkaistu 29.3.2018 Pohjalaisessa. Sipilän hallituksen sote-uudistuksen valmistelu on pysäytettävä nykymuodossaan. Tällä eduskuntakaudella valmisteltu malli on poliittisten lehmänkauppojen tulos. Se ei vastaa uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin eli se ei paranna palveluiden saatavuutta, pienennä terveyseroja tai hillitse kustannusten kasvua. Päinvastoin, nykymuotoinen valinnanvapaus- ja maakuntamalli uhkaa nostaa kustannuksia huomattavasti ja viedä...

Publiserad 23.3.2018 i Vasabladet. Ansvaret för äldrevården ligger i sista hand på stadsfullmäktige. När budgetramarna skall behandlas senare i vår finns möjlighet att ge äldrevården extra anslag så att vi får äldrevården i skick före landskapen tar över. Senaste veckas måndag samlades ett hundratal personer i...

Publiserad den 29.3.2018 i Vasabladet. Den modell som varit under beredning den här regeringsperioden är ett resultat av politisk kohandel. Den svarar inte mot reformens ursprungliga målsättningar. Den förbättrar inte tillgängligheten, minskar intehälsoskillnaderna och har ingen kontroll över kostnaderna. Tvärtom, den föreslagna valfriheten och landskapsmodellen hotar...

Julkaistu 20.3.2018 Pohjalaisessa. Vaasan Vuorikeskukseen kokoontui viime viikon maanantaina toistasataa ihmistä keskustelemaan Vaasan vanhustenhoidon tilanteesta. Ikäväksemme virkamiehistä paikalla ei ollut kuin Jukka Kentala, mutta toimialajohtajana Kentala kertoi nykytilanteen, miten siihen on päädytty ja mitä aiotaan tehdä. Päivän pääuutinen oli, että Vaasan kaupunki jatkaa osasto 10:n käyttöä vaikka siirto...