Yhdessä vahvempana uuteen vuoteen

Julkaista 30.12.2018 Ilkassa ja 3.1.2019 Pohjalaisessa.


Joakim Strand jatkaa Pohjalaisen ja Vasabladetin mielipidepalstalla (28.12.) pohjalaisten jakamista susiin ja lampaisiin ja ohittaa alkuperäisen aiheen, joka oli maakuntien houkuttelevuuden ja edunvalvonnan parantaminen yhteistyötä lisäämällä, josta myös päätoimittaja Satu Takala kirjoitti Ilkassa (16.12.).

Pohjanmaan sosialidemokraatit hyväksyi marraskuussa yhteisen vision. 

Siihen on sitoutunut kolmen pohjalaismaakunnan demariväki. Visio kertoo, missä Pohjanmaan SDP ja näin ollen myös minä sen puheenjohtajana seisomme. Meillä on vahvoja ja yhteistyökykyisiä toimijoita kaikissa kolmessa maakunnassa ja toivomme myös RKP:tä mukaan rakentamaan kolmen maakunnan yhteistä tulevaisuutta. Ajattelemme, että kolme on yhdessä enemmän kuin erillään, eikä kenelläkään ole varaa sulkeutua.

Tavoitteena on yhteistyöllä lisätä ammatillista ja korkeakoulutusta, kehittää tie- ja rataverkkoa sekä kolminkertaistaa julkiset T&K-panostukset alueelle. SDP:n tavoitteena on myös, että Vaasan vaalipiiri pysyy nykyisellään kolmen maakunnan kokoisena. Jokaisen puolueen ja edunvalvojan tulisi kertoa avoimesti, ovatko vaalipiirin yhdessä säilyttämisen kannalla.

Pentti Ruotsalan kirjoituksessa (Pohjalainen 29.12.) oli monia ennestään tuttuja ja hyviä konkreettisia ehdotuksia alueen korkeakoulujen aseman parantamiseksi. Monia niistä olemme valmiita viemään eteenpäin yhdessä muiden kanssa. Tärkeää olisi edistää kaksi- ja monikielistä koulutusta toisella asteella ja korkeakouluissa.

Strandin kysymys siitä, mikä kaupunki olisi vanhan Vaasan läänin pääpaikka, lähtee vanhan ajan vastakkainasettelusta. Tuon ajattelun mukaan täytyy julistuksenomaisesti valita jokaiselle alueelle ”pääkaupunki”, jota kehitetään muiden kustannuksella. Ajattelu on vanhanaikaista myös siksi, että nykykilpailu tapahtuu kansainvälisellä, ei piiritasolla. Menestyksellinen kilpailu tapahtuu yhteistyössä muiden saman alan toimijoiden kanssa.

Vastauksena Strandin kysymykseen: kolmen maakunnan demarit seisovat yhteistyön takana.

Suomessa ei kaivata enää alueiden välistä vastakkainasettelua – varsinkaan Vaasan vaalipiirissä. Älykkäästi erikoistumalla ja kehittämällä kunkin alueen vahvuuksia on mahdollista, että kaikki kolme maakuntaa ja kaikki kolme maakuntakeskusta – Vaasa, Seinäjoki ja Kokkola – kehittyvät edelleen. Tärkeää on myös huolehtia maakuntien sisäisestä yhtenäisyydestä ja että kaikki pysyvät kehityksessä mukana.

Maakunnallisen yhtenäisyyden ohella on tiivistettävä työssäkäyntialueita. Kuntaliitokset lisäävät kuntien kilpailukykyä valtakunnan tasolla ja ovat tärkeitä, kunhan vähemmistöjen ja haja-asutusalueilla asuvien vaikutusmahdollisuuksista ja palveluista huolehditaan.

Pohjanmaan energiateollisuus, Etelä-Pohjanmaan elintarvike- ja metalliteollisuus sekä Keski-Pohjanmaan kemianteollisuus luovat tukijalat, joille palvelut ja hallinto voivat rakentua kaikilla kolmella alueella. Vahva työllisyys ja kansainvälinen vientiteollisuus kehittävät aluetta ja meidän on huolehdittava niiden jatkosta.

Tehokkaimmin työllisyyttä ja teollisuutta tuetaan kolmen maakunnan yhteisellä edunvalvonnalla. Viime vuosien ristiriidat kertovat edunvalvonnan epäonnistumisesta ja siksi nyt uuden vuoden myötä on aika ottaa uusia askelia yhteistyössä. Siksi olemme esittäneet Pohjanmaan tulevaisuusfoorumin sekä korkeakoulujen yhteistyöelimen perustamista. Näistä ensimmäinen on jo hyvässä yhteistyössä, myös Joakim Strandin kanssa, lähtenyt eteenpäin Pohjanmaan liiton puitteissa.

Tagit

Tutustu myös