social och hälsovården Tag

Publiserad 23.3.2018 i Vasabladet. Ansvaret för äldrevården ligger i sista hand på stadsfullmäktige. När budgetramarna skall behandlas senare i vår finns möjlighet att ge äldrevården extra anslag så att vi får äldrevården i skick före landskapen tar över. Senaste veckas måndag samlades ett hundratal personer i...

Publiserad den 29.3.2018 i Vasabladet. Den modell som varit under beredning den här regeringsperioden är ett resultat av politisk kohandel. Den svarar inte mot reformens ursprungliga målsättningar. Den förbättrar inte tillgängligheten, minskar intehälsoskillnaderna och har ingen kontroll över kostnaderna. Tvärtom, den föreslagna valfriheten och landskapsmodellen hotar...