Österbotten Tag

Publiserad den 30.12.2018 i Vasabladet. Ilkkas chefredaktör Satu Takala lyfter i sin kolumn den 16.12 fram de tre österbottniska landskapens ödesfrågor. Förmågan att hålla kvar den utbildade arbetskraften, locka nya studerande och utveckla utbildningsutbudet är gemensamma problem för alla tre landskap, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och...