Vasa Tag

Publiserad 23.3.2018 i Vasabladet. Ansvaret för äldrevården ligger i sista hand på stadsfullmäktige. När budgetramarna skall behandlas senare i vår finns möjlighet att ge äldrevården extra anslag så att vi får äldrevården i skick före landskapen tar över. Senaste veckas måndag samlades ett hundratal personer i...