PRESSMEDDELANDE: SDP:s vice ordförandekandidat Matias Mäkynen: SDP måste visa ledarskap

PRESSMEDDELANDE: SDP:s vice ordförandekandidat Matias Mäkynen: SDP måste visa ledarskap

Fritt för publicering 4.6.2020

– Nu behövs en stark reformrörelse. I och med den omfattande krisen som coronaviruset orsakat står Finland vid sidan av resten av världen vid en punkt där olika riktningar är möjliga. Dessa riktningar avgörs inte av sig själva, utan bakom varje vägval formas både av slump och av målmedvetna strävanden och medvetet uppställda mål. Därför behövs SDP för att skapa en bättre framtid efter en allvarlig kris. Jag vill vara partiets vice ordförande då vi genomför återuppbyggnaden, säger riksdagsledamoten, ordföranden för Österbottens socialdemokrater och SDP:s vice ordförandekandidat Matias Mäkynen.

Matias Mäkynen har under årens lopp deltagit aktivt i SDP: s verksamhet på alla nivåer. På vårmötet onsdagen 3.6 ställde sig de österbottniska socialdemokraterna bakom Sanna Marins kandidatur att bli SDP:s ordförande och Mäkynens kandidatur att bli partiets vice ordförande.

– Medborgarnas förtroende för SDP ställer ett ansvar på oss att visa vägen. Vi måste presentera en stark politisk vision som bygger på forskning. Då vi har regeringsansvar måste vi kunna lägga fram nya idéer och djärva visioner även för en längre tidsperiod än regeringsperioden. Partiverksamhet handlar alltid om frågor och idéer, inte människor, säger Mäkynen.

– Finländarna delar de socialdemokratiska värderingarna. Genom att tydligt representera dessa värderingar får vi människors förtroende. Med ett tydligt politiskt ledarskap och en klar linje som förstår dagens arbetsliv får vi förtroende oberoende av människors hemort eller identitet. I stället för en identitetspolitik måste vi söka legitimitet för vår politik i människornas vardag, fortsätter Mäkynen

Mäkynen anser att man måste säga det tydligt: ekonomi är politik. Vi måste uppnå en hållbar tillväxt där offentliga investeringar i välfärd, hållbar utveckling och kultur bildar en god cirkel som bidrar till tillväxt. SDP måste tillsammans förbereda och lägga fram konkreta initiativ för att stärka rättvisan och värdet i arbetslivet. Utöver arbetslivsvisionen anser Mäkynen att det behövs en djärv närings -, industri – och regionalpolitik där man löser samhällsproblem samtidigt som man skapar hållbar tillväxt, nya innovationer och arbetsplatser med tanke på klimatet, miljön och arbetstagarna.

– Vi måste förutse framtiden. Den modell för social trygghet som jag har utarbetat, allmäntrygghet, utgår från analysen av dagens arbetsliv. Genom att förstå det moderna arbetet kan vi hantera diskussionen om arbetslivet och ekonomin. Allt bestäms utifrån samma ramvillkor och möjligheter: miljö – och klimatkrisen, samt digitaliseringen av samhället. Klimatkrisen medför hotbilder om flera konsekvenser som är allvarligare än coronaepidemin. Att bekämpa klimatkrisen på en gemensam front med resten av världen är utgångspunkten för all politik. Digitaliseringen är en viktig konkurrensfaktor med tanke på produktiviteten, där vi i Finland i många avseenden kan ha ett försprång. Man måste dock återigen komma ihåg balansen mellan utvecklingen av konkurrenskraften och dess sociala konsekvenser. En del av medborgarskapet är en möjlighet att besluta om sina egna personuppgifter och användningen av dem. I detta måste vi vara i världstoppen, avslutar Mäkynen.