KUNTAVAALITEEMAT

Ennaltaehkäisevillä palveluilla vähennetään ihmisten kärsimystä sekä kunnan menoja Laadukkaat sosiaalipalvelut ja perheiden tukeminen parantavat elämän laatua Syrjäytymistä ehkäisevä ja hoitava etsivä nuorisotyö on välttämätöntä ja vaatii lisää resursseja sekä tekijöitä Iäkkäiden ihmisten kunnosta huolehtiminen on järkevämpää kuin sairaiden vanhusten hoitaminen Kaikilla julkisilla palvelualoilla tulee jatkossa...

valtuuston on pakko turvata riittävät resurssit oppilashuoltoon oppilashuollosta on kaikissa kouluissa tehtävä koko henkilökunnan asia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistyspuolen raja-aidat on purettava ja yhteistyötä edelleen lisättävä Oppilashuolloksi mielletään yleensä kouluterveydenhuolto sekä koulupsykologin ja koulukuraattorin vastaanotto. Tässä ovatkin varmasti tärkeimmät toiminnot, joilla puututaan ongelmiin ja autetaan lapsia ja...

Vaasan julkinen liikenne tulee saada toimimaan. Asetettu tavoite, jonka mukaan keskustaan tulee päästä 20 minuutissa joka puolelta kaupunkia tulee toteuttaa ensi vaalikauden aikana lisäämällä paikallisliikenteen resursseja Paikallisliikenteen reaaliaikainen infojärjestelmä pitää saada toimimaan aidosti reaaliaikaisesti ja niin, että seuraava bussi määränpäähän löytyy vaivattomasti esim. kännykällä ...

Palvelut tulee tuottaa pääosin julkisesti ja yksityistämiseen tulee suhtautua kriittisesti Resurssit suunnattava yritysten voittojen kasvattamisen sijaan julkisten palveluiden kehittämiseen Kaupungille saatava hankintapäällikkö, joka vastaa, että palveluita ostettaessa yksityisiltä kilpailutus hoidetaan ammattitaitoisesti ja sopimuksia tehtäessä varmistetaan palveluiden korkea taso Viime aikoina julkisia palveluja on kaupallistettu ja...