Paikallisen sopimisen laajentaminen lisää työvoiman riistoa

Työsuojeluviranomaisten tuoreet raportit (HS 11.3.2024) metsäalalta kertovat monista väärinkäytöksistä ja jopa alle neljän euron tuntipalkoista. Esiin tulleet väärinkäytökset ovat pintaraapaisu. Orpon ja Purran hallituksen paikallisen sopimisen avaaminen vain lisää etenkin ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä.

Paikallisen sopimisen avaaminen laillistaa näille yrityksille jälleen yhden tavan löytää uusi laillinen pohjataso työehdoille, kun kaikki TES:n joustomahdollisuudet alle minimitason käytetään. Paikallinen sopimus voidaan tehdä asiasta ymmärtämättömien ihmisten kanssa jo ennen Suomeen saapumista.

Myös esimerkiksi suomalaiset metsurit on pakotettu jo kauan sitten ”kevytyrittäjiksi” ansioita heikentäen. Epäreilu kilpailuasetelma vie töitä työehtosopimusten mukaan toimivilta ja suomalaisia työehtoja noudattavilta.

Paikallisen sopimisen avaaminen järjestäytymättömiin yrityksiin avaa sen kenttään, joissa työnantajajärjestöillä ei ole velvollisuutta valvoa väärinkäytöksiä. Ollaan siis vain aluehallintovirastojen valvonnan varassa, joka on juuri sitä ”paisunutta julkista hallintoa”, josta hallitus leikkaa.

Ulkomailta lähetetyt työntekijät eivät useimmiten edes tiedä tulleensa kaltoin kohdelluiksi, mutta he eivät myöskään uskalla ilmoittaa asiasta pelätessään työn menettämistä ja Suomesta pois joutumista. Myöskään ammattiliitot eivät voi käytännössä tarttua väärinkäytöksiin ilman ryhmäkanneoikeutta, jonka Suomen hallitus juuri vaati poistettavaksi EU:n yritysvastuudirektiivistä.

Paikallisen sopimisen laajentaminen järjestäytymättömille työnantajille tuo mukanaan useita vakavia ongelmia. Sen lisäksi, että se antaa hyväksikäyttäjille uuden laillisen minimitason, se heikentää lainvalvontaa sekä pakottaa jo Suomessa olevat työntekijät työskentelemään huonommilla ehdoilla. Paitsi että laillinen työehtojen taso laskee, myös hyväksikäyttö tulee lisääntymään.

Jos katsomme näitä ongelmia pidemmälle, laajennus heikentää työehtosopimusten kattavuutta ja tulee murentamaan ajan kanssa yleissitovuuden. Tämä olisi valtava murros suomalaisten työehdoissa.

Tagit

Tutustu myös