Vaasa kehittyy ja alijäämä häviää

Vaasa kehittyy ja alijäämä häviää

Julkaistu 21.11.2018 Pohjalaisessa.

Pohjalaisen uutisoinnin perusteella Vaasan kaupunginvaltuusto ei päättänyt talousarviokokouksessaan muusta kuin veroprosentista ja keskustellut muusta kuin maahanmuutosta.

Yli 10-tuntiseen kokouspäivään mahtui luonnollisesti päätöksiä, äänestyksiä ja keskusteluja laajasti eri aiheista.

Ensi vuonna moni tärkeä asia menee eteenpäin. SDP:n ryhmässä valitsimme talousarviokäsittelyn tavoitteeksemme nuorten huumeongelmaan puuttumisen, erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden tuen sekä vanhustenhoidon laadun.

Talousarviokokouksessa ja jo lautakuntien ja kaupunginjohtajan tekemissä esityksissä saatiin eteenpäin useita näihin tavoitteisiimme liittyviä parannuksia. 

Koulujen resursseja kasvattamalla annetaan opettajille paremmat mahdollisuudet keskittyä päätyöhönsä opettamiseen. Päiväkoteihin päätimme lisätä kaksi erityislastentarhaopettajaa tänä vuonna ja kaksi ensi vuonna, jotta erityistä tukea tarvitsevia lapsia voidaan tukea aikaisemmin.

Lastensuojeluun ja perheiden tukena toimivaan sosiaalityöhön lisättiin resursseja yhteensä 11 työntekijän lisäämiseen, jotta perheille saadaan tukea varhaisemmassa vaiheessa ja voimakkaasti kasvanut lastensuojeluilmoitusten määrä taittumaan. Vuosien 2015 ja 2017 välillä lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut Vaasassa puolella noin 1 000:sta yli 1 500:aan.

Vanhustenhoitoon päätimme äänestyksen jälkeen lisätä 15 työntekijää, jotka työskentelevät kotihoidon kotiutustiimissä.

He auttavat sairauspoissaoloista kärsinyttä kotihoidon henkilöstöä jaksamaan työssään sekä huolehtivat, että vanhukset hoidetaan oikeassa paikassa, mikä on sekä inhimillisesti että taloudellisesti järkevää.

Tarkoitus on samalla vähentää tarvetta ns. ”sakkopaikoilla”, joista Vaasa maksaa ylihintaa, kun keskussairaalan petipaikkoja käyttävät henkilöt, jotka eivät enää tarvitse sairaalahoitoa.

Näiden inhimillisten investointien tarkoituksena on saada aikaan säästöjä muualla ihmisten voidessa paremmin.

Asiat ovat meistä välttämättömiä, sillä kaupungin talous on kuntalain mukaan saatava tasapainoon vuonna 2020, mistä syystä jouduimme myös nostamaan veroprosenttia 20,5 prosenttiyksikköön. 

Kokoomuksen esittämän alemman veronkorotuksen myötä kaupungin verotulot olisivat pienentyneet 3,5 miljoonalla eurolla vuodessa, mikä olisi estänyt talouden tasapainottumisen vuoteen 2020 mennessä ja johtanut Valtiovarainministeriön ohjaukseen.

Vastapainoksi tulojen pienentämiselle kokoomus ei esittänyt talousarviokäsittelyssä vastaavia säästöjä muualta. Kestävien säästöjen löytäminen ei olekaan enää helppoa, sillä ainakin 5 vuotta jatkuneet säästötoimet ovat osittain menneet liian pitkälle ja aiheuttaneet pahoinvointia, mikä näkyy niin henkilöstön poissaoloina kuin kasvaneina sosiaalisina ongelmina mm. lastensuojelun luvuissa.

Pieni askel otettiin myös joukkoliikenteen kehittämisessä. Tarkoitus on jatkaa työmatkajoukkoliikenteen kehittämistä Runsoriin.

Investointien puolella valtuusto päätti yksimielisesti mm., ettei pesäpallokenttää siirretä vuonna 2019 ja että jäähallin remontin on pysyttävä alkuperäisessä budjetissaan.

Ensi vuoden tärkein hanke on Vaasan ja Mustasaaren kuntaliitoksen edistäminen, jossa kaupunginhallitus ja erityisesti puheenjohtaja Kim Berg ovat tehneet valtavasti työtä.

Monia nyt tehdyistä lisäyksistä esitimme jo viime vuonna, mutta nyt saimme riittävästi muita puolueita mukaan. Työ jatkuu, sillä kaikki esityksemme eivät saaneet taakseen valtuuston enemmistöä.

Esityksemme työllistämistoiminnan lisäämisestä, jolla olisi pienennetty kaupungin valtiolle maksamia ns. työttömyyssakkoja tai uuden kouluterveydenhoitajan palkkaaminen eivät vielä edenneet. Kannatimme myös ajatusta palauttaa kaikille lapsille täysi oikeus päivähoitoon 2021 mennessä, mutta tähän valtuuston enemmistö ei ollut valmis.

Näiden asioiden lisäksi ensi vuonna jatkamme lasten harrastustakuun ja vanhustenhoidon laadun ajamista.

Vaasan kaupungin budjetin toimintamenot ovat noin 580 miljoonaa euroa. Budjettiprosessin aikana tehdyt lisäykset ovat noin tuhannesosan lisäys kaupungin menoihin.