Muistelu on visiointia vaikeampaa, Kojonen

Muistelu on visiointia vaikeampaa, Kojonen

Julkaistu 12.10.2018 Pohjalaisessa.

Pääministeripuolue keskustaa kannattava Lasse Kojonen muistelee menneitä hallituksia vihreiden Osmo Soininvaaran avustaman (Ilkka 9.10.).

Kojonen valittelee sinipunahallitusten huonoutta kykenemättä kuitenkaan kertomaan, miten keskustan johdolla asiat olisi tehty paremmin. Kirjoituksen ikävästä sävystä on pääteltävissä suuri ahdistus, joka Sipilän hallituksen politiikka ja sen kansalaisilta saama heikko kannatus ovat aiheuttaneet.

SDP on viimeksi toiminut pääministeripuolueena yli 15 vuotta sitten. Käytännössä siis koko 2000-luvun maata ovat johtaneet vuorotellen keskusta ja kokoomus. Kokoomus on ollut useimmin hallituksissa, mutta keskusta useimmin pääministeripuolue.

Omat riitansa ja kriisinsä ovat kokeneet varmasti kaikki hallitukset. Siinä missä Kojosen muistuttama viime hallitus aloitti riitelyn maaliskuussa ennen huhtikuun vaaleja, on Sipilän hallitus ajelehtinut kriisistä kriisiin ja perunut päätöksiään kerta toisensa jälkeen. 

Turhanpäiväisen syyttelyn ja vanhojen muistelun sijaan jokaisen puolueen pitäisi kyetä esittämään, miksi se itse ansaitsisi johtaa Suomea. Valta ei kuulu sille, joka osaa parhaiten mollata toisia, vaan sille, joka onnistuu luomaan vakuuttavimman kuvan tulevaisuudesta.Puolueet uusiutuvat jatkuvasti väen vaihtuessa eikä hallitusneuvotteluja ensi keväänä tulla käymään enää vanhoilla kokoonpanoilla.

SDP haluaa, että Suomessa uskalletaan taas tehdä rohkeaa politiikkaa. Sellaista olivat aikanaan peruskoulun perustaminen ja kansanterveyslain säätäminen. Uudistuksia ei pidä yrittää änkeä eteenpäin liian kovalla kiireellä, vaan yhteistyössä ja riittävän laadukkaasti valmisteltuna.

Haluamme parantaa jokaisen nuoren työllistymismahdollisuuksia takaamalla jokaiselle maksuttoman toisen asteen koulutuksen pidentämällä oppivelvollisuutta.

Sosiaaliturvaa uudistamme yhdistämällä eri etuuksia niin, että työn vastaanottaminen ja itsensä kehittäminen on aina kannattavaa. Työelämän muutokseen on vastattava kehittämällä aikuiskoulutusta ja mahdollista kouluttautua työuran aikana nykyistä paremmin.

Nuorten mielenterveyspalveluita on kehitettävä entistä helpommin saatavilla oleviksi, jotta yhä useampi ei joutuisi ennen aikojaan työkyvyttömyyseläkkeelle.

Perhevapaisiin haluamme joustoa ja naisille paremman aseman työelämässä. Työelämää on uudistettava sopimalla niin, että työntekijän ja työnantajan näkökulmat tulevat kuulluksi.

Sosiaali- ja terveyspalveluita kehitämme edelleen julkisena palveluna niin, etteivät maksut lähde nousemaan ja palvelut karkaa kauas.

Työttömiä on autettava työllistymään toimivilla palveluilla eikä tehottomilla aktiivimalleilla.

Työn verotusta haluamme laskea erityisesti pieni- ja keskituloisilta samalla, kun tilkitsemme verotuksen porsaanreikiä ja laajennamme veropohjaa.

Seuraavalta hallitukselta vaaditaan isoja tekoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi. Jokaisen puolueen tehtävä on esitellä, miten se itse muuttaisi Suomea.

SDP on asettanut katseensa vuoteen 2030 ja suunnittelee jatkuvasti uusia uudistuksia, joita haluamme pääministeripuolueena tehdä. Meille uudistaminen ei tarkoita purkamista tai leikkaamista, vaan yhteiskunnan päivittämistä tulevaisuuden vaatimalla tavalla.