Nuorten huumeidenkäytön torjuminen SDP:n kärkitavoite Vaasassa

Nuorten huumeidenkäytön torjuminen SDP:n kärkitavoite Vaasassa

Julkaistu 19.9.2018 Pohjalaisessa.

Pohjalaisen pääkirjoituksessa (16.9.2018) kirjoitettiin hyvin tärkeästä asiasta – nuorten huumeongelmasta. Ongelma on todellinen. Kävellessä Vaasan keskustassa voi rauhallisenakin iltana törmätä selvästi päihtyneisiin nuoriin. Huumeita on helppo saada – suuri osa kaupasta käydään netissä.

Myös Pohjanmaan poliisi on huomannut tilanteen ja poliisien keskuudessa kasvavasta ongelmasta on puhuttu jo pitkään. Ylen haastattelussa (11.9.) komisario Matti Tiainen kertoo, että Rannikko-Pohjanmaalla jopa yli puolessa rattijuopumuksista on käytetty huumausaineita. Pari viikkoa sitten järjestetyllä Hiphop-festivaalilla Seinäjoella paljastui 34 huumerikosta. Nuorten ja lasten kasvanut pahoinvointi näkyy myös muuten. Lastensuojeluilmoitusten ja kiireellisten sijoitusten määrä sekä nuorten mielenterveyspalveluiden kysyntä on kasvanut viime vuosin hurjaa vauhtia. 

Esimerkiksi Pohjanmaan kriisikeskus Valossa kirjattiin elokuun loppuun mennessä lähes sata käyntiä enemmän kuin edellisenä vuonna. Huumeidenkäyttäjät eivät ole ”ihmisroskaa”, kuten keskustalainen valtuutettu totesi viime viikolla Oulussa, vaan ”normaaleja” nuoria ja nuoria aikuisia.

Toisin kuin Pohjalaisen pääkirjoituksessa todetaan, nuorten ja perheiden tilanne on huomioitu Vaasassa. SDP:n valtuustoryhmä esitti viime syksynä toimenpiteitä nuorten ja perheiden tukemiseksi. Esityksemme kaikkien vaasalaisnuorten kesätyöllistämiseksi, sosiaalityön ja perhepalveluiden työntekijöiden lisäämiseksi tai työttömien lasten päivähoito-oikeuden palauttamisesta eivät saaneet äänestyksessä kannatusta kokoomuksen ja RKP:n ryhmiltä, joten ne eivät toteutuneet. 

Valtuusto kuitenkin lisäsi yksimielisesti resursseja kouluihin, jotta ryhmäkokoja voidaan pienentää ja opettajien työmäärää helpottaa. Samalla sovittiin tämän koulujen tuntiresurssin kasvattamisesta myös tulevan vuoden budjetissa. Elokuussa SDP:n valtuustoryhmä valitsi nuorten huumeiden käytön ehkäisemisen yhdeksi painopisteekseen vanhustenhoidon laadun parantamisen ja työllistämisen rinnalla. Huumeongelmaan vaikutetaan tehokkaimmin ehkäisemällä perheiden ongelmien kasaantuminen. 

Tulemme tänäkin syksynä kaupungin budjetin valmistelussa pitämään esillä perheiden tukeen ja mm. kouluterveydenhuollon resursseihin liittyviä kysymyksiä. 

Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi jättämämme aloite harrastuksen takaamisesta jokaiselle lapselle käsiteltiin valtuustossa kesäkuussa. Vaasassa harrastustarjonta on laajaa, mutta aloitevastauksesta puuttui sen tutkiminen, miten moni lapsi on ilman ohjattua harrastusta Vaasassa sekä miten tilannetta kehitetään. 

Siksi työtä on vielä jatkettava, jotta jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa. 

Harrastukset ovat olleet isossa osassa, kun Reykjavikissa on onnistuttu pudottamaan nuorten päihteidenkäyttö ja muut sosiaaliset ongelmat Euroopan pienimmiksi vuosituhannen alun korkeimpien lukemien jäljiltä. Toinen tärkeä tekijä Islannissa on ollut perheille suunnatut palvelut, joita olemme esittäneet Vaasassakin kehitettäväksi.

Ennaltaehkäisyn ohella parhaillaan kehitetään sairaanhoitopiirin johdolla päihde- ja mielenterveyspalveluita toimimaan entistä paremmin yhteen niin, että palvelua on nykyistä paremmin löydettävissä ja saatavilla. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tuki voidaan antaa, sitä tehokkaammin ongelmien kasvaminen voidaan ehkäistä. 

Yksi vaihtoehto olisi ottaa mallia Turusta, jossa psykiatriset sairaanhoitajat tulevat tänä syksynä sairaaloista kouluihin.