On tullut aika palata potilaisiin

On tullut aika palata potilaisiin

Julkaistu 20.7.2017 Pohjalaisessa.

Perustuslakivaliokunta tyrmäsi hallituksen pakkoyhtiöittämisen ja soteuudistuksen aikataulun. Seuraavaksi Juha Sipilä (kesk.) ilmoitti, että valinnanvapauslaki valmistellaan kokonaan uudestaan ja muihinkin lakeihin tehdään muutoksia. Perustuslakivaliokunta vahvisti sen, mitä asiantuntijat ja SDP ovat sanoneet pitkään.

Uudelleen valmistelun yhteydessä on mahdollista palata alkuperäisiin tavoitteisiin. Nopeamman ja kaikille yhtäläisen hoitoonpääsyn mahdollistamiseksi sote-uudistuksessa pitäisi keskittyä enemmän perusterveydenhoidon ja sosiaalipalveluiden kehittämiseen.

Tämä tarkoittaa käytännössä terveyskeskusten kehittämistä lisäämällä lääkäreitä, kehittämällä lääkäreiden ja hoitajien työnjakoa, lyhentämällä jonoja ja laskemalla hoitomaksuja, jotka estävät osaa ihmisistä hakeutumasta hoitoon.

Kun ihmiset hoidetaan ajoissa, vältytään isoilta kustannuksilta sairaaloissa. Sama pätee myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä vanhusten hoidossa. Ennaltaehkäisy on halvinta, perustason hoito kalliimpaa ja raskas sairaalahoito kaikkein kalleinta.

Valinnanvapaus on noussut kohtuuttoman tärkeäksi uudistuksessa. Useiden tutkimusten mukaan ihmisille tärkeintä ovat lyhyet jonot, hoidon laatu ja potilasturvallisuus sekä hoitopaikan sijainti.

Vapaus valita lääkärinsä tai hoitopaikkansa tulee kaukana perässä. Toisaalta ihmiset toivovat henkilökohtaista palvelua ja pysyviä hoitosuhteita, joissa tutun lääkärin ja hoitajan kanssa voidaan hoitaa asioita. Tämä puhuu yhtenäisen julkisen hoidon puolesta.

Valinnanvapaus on hyvä asia, mutta sitä ei kannata nostaa ohi muiden kehityskohteiden. Toteutusmallina palvelusetelit voivat olla hyviä, kun huolehditaan siitä, ettei hoitoon synny ohituskaistoja. Epätasa-arvo hoidossa johtaa kasvaviin kustannuksiin, kun hoitoa eivät saa he, joilla on tarve.

Julkisen ja yksityisen hoidon laittaminen samalle viivalle on monella tavalla ongelmallista. Yksityinen ei kanna vastuuta ennaltaehkäisevästä työstä. Kriisivalmiuden ja raskaan hoidon järjestäminen jäävät myös aina julkisen hoidettavaksi.

Myös alan koulutus ja tutkimus ovat julkisen puolen tehtäviä, joihin yksityisellä ei ole kiinnostusta, ja kustannukset hoitaa julkinen sektori.

Sote-paketin avaaminen antaa mahdollisuuden myös päivystysten uudelleenharkintaan. Hallitus voisi siis halutessaan luopua sairaaloiden jakamisesta laajan ja suppean päivystyksen sairaaloiksi. Tämä voisi tarkoittaa, että Vaasa, Seinäjoki ja Kokkola hoitaisivat päivystämisen omassa maakunnassaan jatkossa, mutta vaikeampien tehtävien osalta työtä jaettaisiin kolmen sairaalan kesken tai palvelua ostettaisiin yliopistosairaaloista. Perustuslakivaliokunta antoi hallitukselle mahdollisuuden ottaa pari askelta taakse, jotta voidaan ottaa uudistuksen maaliin saattavat viimeiset askeleet.

Maakuntauudistus selvisi valiokunnan prässistä kevyemmin vaurioin, mutta poliittisen kaupan ja yhteenkytkennän ansiosta sekin siirtyy valinnanvapauden mennessä remonttiin. Hallituksen suunnitelma on pitää maakuntavaalit puoli vuotta ennen eduskuntavaaleja, mutta fiksumpaa olisi yhdistää vaalit ja käydä kaikki keväällä 2019.

Jos maakuntauudistus toteutetaan, maakunnille tulee antaa aitoa valtaa päättää rahoituksestaan sekä siitä, minkä hoidon maakunnat järjestävät ja mistä palveluista kunnat voisivat vastata. Maakuntia ja kuntia eri puolilla maata ei pidä sulloa samaan muottiin.