6. Tasa-arvoinen

6. Tasa-arvoinen

Tasa-arvo on sosialidemokraattien keskeinen arvo. On kuitenkin rehellistä myöntää, että meillä on sen saavuttamisessa työtä jäljellä myös liikkeen sisäisesti. Vai miltä kuulostaa se, että Demarinuorilla on ollut 110 vuoden aikana vain kaksi naispuheenjohtajaa? Koskaan ei ole ollut sellaista tilannetta, että kolmen hengen puheenjohtajistossa olisi ollut enemmän naisia kuin miehiä. Puhumattakaan seksuaali-, kieli- tai etnisten vähemmistöjen edustajista. Tilanne ei tule muuttumaan, mikäli emme avoimesti puhu herrakerhoista, sukupuoleen liittyvistä ennakkoluuloista ja väheksynnästä.

Sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttaminen vaatii toimia kaikilla tasoilla. Kyse ei ole siitä, etteikö jäsenistössämme olisi naisia. Kyse ei myöskään ole siitä, etteikö meillä olisi päteviä naisia. Meidän on tarkasteltava kriittisesti omaa toimintaamme ja tunnistettava ne asiat, jotka aiheuttavat pitkässä juoksussa sen, ettei naisia löydy poliittisilta kärkipaikoiltamme. Osaammeko tunnistaa oman liikkeemme lasikatot? Mikä saa naiset jättämään liikkeemme vain muutaman vuoden aktiivisuuden jälkeen? Miten ennaltaehkäisemme vähättelyn, syrjimisen, kiusaamisen ja häirinnän liikkeemme sisällä?

Demarinuorissa reilu kaksi vuotta toiminut tasa-arvotyöryhmä on ollut hyvä alku tasa-arvotyössä. Tasa-arvotyöryhmästä on syytä tehdä pysyvä työryhmä Demarinuoriin ja jatkossa toiminnan tasa-arvonäkökulmat tulisi ottaa esiin joka tapahtuman yhteydessä samalla tavalla kuin häirinnän nollatoleranssi, jotta osaamme itse alkaa kiinnittää huomiota mahdollisiin epäkohtiin. Tasa-arvo kaikessa laajuudessaan voisi hyvin olla kokonaisen seminaarin tai kesäleirimme teema.

Tasa-arvon kehittymistä järjestössä tulee tarkastella vuosittain osana jäsenkyselyä. Tarvitsemme myös konkreettisen yhdenvertaisuussuunnitelman, jossa vahvistetaan toimenpiteet, joilla myös tasa-arvoon pyritään entistä voimakkaammin. Tässäkin voimme käyttää tasa-arvotyöryhmän asiantuntijuutta ja verkostoa eduksemme.

Näitä samoja toimenpiteitä tulee ajaa osaksi puolueen toimintaa. Tasa-arvon edistäminen ei voi olla vain sitä, että teemme kannanottoja palkkatasa-arvosta, perhevapaiden tasaisemmasta jaosta tai tasa-arvoisesta kansalaispalveluksesta. Sosialidemokratia on itsevarmasti feministinen ja tasa-arvoinen liike, joka uskaltaa tarkastella tasa-arvon toteutumista myös liikkeen sisällä.

Minun puheenjohtajakaudellani:

  • Demarinuorissa kiinnitetään huomiota tasa-arvoiseen osallistumiseen ja epätasa-arvoisista rakenteista keskustellaan avoimesti jokaisen tapahtuman yhteydessä
  • Demarinuorten tasa-arvotyöryhmästä tehdään pysyvä työryhmä ja sitä käytetään asiantuntijatyöryhmänä niin järjestöllisen tasa-arvon edistämisen, kuin poliittisten aloitteiden valmistelun osalta
  • Demarinuoret seuraa tasa-arvon toteutumista jäsenkyselyin omassa järjestössämme, mutta nostaa asian pöydälle myös SDP:ssä toteuttamalla kyselyn puolueen valtakunnallisessa tapahtumassa