5. Kunnianhimoinen

5. Kunnianhimoinen

Demarinuoret on kehittynyt viime vuosina hurjasti. Viestintäämme kehutaan yli puoluerajojen. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa SDP:n nuorten kansanedustajien määrä nousi yhdestä neljään. Yleisturva on aloittanut sosialidemokraattisen liikkeen sisällä aivan uudenlaisen keskustelun sosiaaliturvan järjestämisestä. Mutta ei pidä tyytyä muistelemaan jo saavutettuja asioita. Tarvitsemme uusia tavoitteita.

Elämme poliittisen murroksen aikaa. Ihmiset alkavat ymmärtää, että poliittista hegemoniaan pitkään hallinneet oikeiston keinot ja päämäärät eivät ole sitä, mitä he väittävät tarjoavansa. Hyvinvointivaltio on todella uudistuksen tarpeessa, mutta viime vuosikymmenten politiikka ei tähän ole kyennyt vastaamaan. Poliittinen kenttä huutaa vaihtoehtoja ja sosialidemokraattista uudistustyötä.

Keskeisintä tässä uudistustyössä on se, että myös politiikan teon tapojen on muututtava. Nykyisenlainen puoluepolitiikkaa työntää luotaan suurinta osaa suomalaisista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei sukupolvemme olisi kiinnostunut politiikasta. Nuorisobarometrin mukaan nuoret ovat kasvavassa määrin kiinnostuneita yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Minä haluan, että Demarinuoret on Suomen paras poliittinen nuorisojärjestö. Järjestö, jossa kokeillaan rohkeasti uutta ja ollaan aidosti edelläkävijöitä poliittisessa toiminnassa. Haluan, että näymme siellä, missä meidän ei odoteta näkyvän ja innostamme mukaan ihmisiä, joiden ei olisi ikinä kuvitellut vaikuttavan kanssamme. Tämä vaatii kunnianhimoisia askelia sekä poliittisen vaikuttamisen että järjestöllisen toiminnan saralla.

Meidän on siirrettävä poliittisen vaikuttamisen kärki julistavista kannanotoista ja kabinettipolitikoinnista aitoihin keskusteluihin ihmisten kanssa. Meidän tulee näkyä mediassa ja mielenosoituksissa, mutta myös blogeissa, festareilla, baareissa, Slushissa ja yritysyhteistyöhankkeissa. Kaikkialla siellä, missä nuoret ovat ja puhuvat yhteiskunnallisista aiheista osana omaa elämäänsä. Politiikka on elämää ja poliittinen nuorisojärjestötoiminta voi olla tavallisten ihmisten täysin normaalia vapaa-ajan viettoa.

Demarinuorten puheenjohtajan on oltava edelläkävijä ja uusien virtausten aistija. Minulla on kokemusta ihmisten mobilisoinnista ja näyttöjä isojenkin hankkeiden läpiviennistä. Tiedän jo tarpeeksi hyvin, millaista poliittinen toiminta sosialidemokraattisessa liikkeessä on, joten uskallan myös muuttaa sitä.

Minun puheenjohtajakaudellani:

  • uudistumme kunnianhimoisesti niin järjestöllisessä kuin poliittisessa toiminnassamme
  • näymme siellä, missä nuoret ovat ja missä meidän ei odoteta näkyvän. Puheenjohtajan on oltava uskottava ja kysytty keskustelija mediassa. Se tapahtuu kiinnostavien ja kunnianhimoisten keskustelunavausten ja puheenjohtajan osaamisen avulla.
  • teemme poliittisesta aktiivisuudesta normaalimman osan tavallisten nuorten arkea ja muutamme politiikan tekemisen tapaa. Kynnys toimintaan osallistumiselle on matala ja teemme politiikkaa inhimillisesti.