2. Innostava

2. Innostava

Mikä ihmisiä innostaa? Ympärillä oleva porukka tuntuu omalta ja turvalliselta, vaikka välillä asioista oltaisiinkin eri mieltä. Yhteiset tavoitteet ovat edistyksellisiä ja ymmärrettäviä, ja toiminta muodoltaan mielekästä. Jokaisella on selkeä mahdollisuus valita omat kiinnostuksenkohteensa ja kehittyä niissä oman kiinnostuksensa mukaan.

Kulttuuri sitoo ihmisiä yhteen. Kaikista innostavimmilla yhteisöillä on tunnistettava yhteinen kulttuuri ja selkeä yhteinen tavoite. Ennen se oli työväenliikkeelle laululiike, teatterit ja orkesterit. Mitä se voisi olla tänään? Toimisiko esimerkiksi Demarinuorten festarit tai Denuklubit? Mitä on uusi vasemmistohenkisiä ihmisiä inspiroiva musiikki? Paikallisessa pop up -tapahtumassa voisimme yhdistää esimerkiksi lähidemokratian ja nuoret.

Demarinuoret voi omaksua luovuuden Tahdon 2013 -porukalta, järjestelmällisyyden Operaatio Vakiduunilta, tarinallistamisen ja ihmisten paikallisen osallistamisen Bernie Sandersilta tai rohkeuden ja suorapuheisuuden Kanadan pääministeri Trudeaulta. Voimme tehdä monen start up -yrittäjän kanssa yhteistyötä maailman parantamiseksi. Millaisella älysovelluksella tai pelillä Demarinuorten toimintaan osallistuminen olisi helppoa tai hauskaa? Miten upea historia yhdistetään vetävään tarinaan tulevaisuudesta? Innostava Demarinuorten kampanja sisältää kiinnostavia tapahtumia eri puolilla maata, sisällön, jonka jokainen voi omaksua sekä konkreettista vaikuttamista esimerkiksi niin, että Demarinuorten paikallisaktiivit tapaavat omia valtuutettujamme tai kansanedustajiamme.

Yhteinen, innostava järjestökulttuuri saa jäsenistön toimimaan omaehtoisesti. Yhtenäinen, yhdessä viihtyvä ja innostunut jäsenistö on myös paras käyntikortti ulospäin ja saa yhä uudet ihmiset innostumaan järjestöstä. Elävä järjestö on keskusteleva, ja siksi vuorovaikutus on mahdollistettava mahdollisimman laajasti nostamalla aiheita keskusteluun esimerkiksi verkkoväittelyiden kautta. Mielenkiintoisimmat tapahtumat, uuden oppiminen, uusia tuttavuuksia, mukavaa yhteistä meininkiä ja jännittäviäkin kokemuksia – siitä on innostava järjestötoiminta tehty.

Demarinuorten on oltava innostava järjestö ja tarjottava jokaiselle nuorelle jotakin. Oli kyse sitten edistyksellisimmistä poliittisista tavoitteista, mielenkiintoisimmista keskusteluista ja ihmisistä tai hauskimmista tapahtumista. Kaikkien meistä ei tarvitse olla aktiiveja tai osallistua toimintaan kaikilla tasoilla, mutta erilaiset osallistumismahdollisuudet paikallisesti, valtakunnallisesti ja verkossa mahdollistavat mukana pysymisen eri elämänvaiheissa. Politiikka voi olla myös kouluissa toimintaan ja oppimiseen innostava aihe. Demarinuorten toiminnasta innostuvat niin rokkarit, bloggarit, start up -yrittäjät kuin kaikki muutkin, kun tavoitteet ovat selkeät, toiminta monipuolista ja järjestöllä on innostava oma kulttuurinsa.

Minun puheenjohtajakaudellani:

  • Kulttuuri sitoo ihmisiä yhteen. Demarinuorten innostavan viestinnän ympärille on rakennettava innostava ja järjestölle leimallinen kulttuuri. Puheenjohtajan on tunnettava sukupolvemme kulttuurikenttä ja osattava hyödyntää sitä.
  • Demarinuorten tapahtumat tarjoavat innostavia mahdollisuuksia niin uusille kuin pidempään mukana olleille toimijoille. 15-vuotiaana liittyneelle on oltava tarjolla innostavaa toimintaa vielä hänen täyttäessään 30.
  • Demarinuorten tapahtumiin tuodaan uusia yhdessä tekemisen, kulttuurin ja luovan toiminnan muotoja, joissa jäsenet pääsevät kokeilemaan uusia asioita ja rikkomaan rajojaan. Demarinuorten puheenjohtaja innostaa esimerkillään ja aidolla intohimollaan järjestön toimintaan, jossa kokeillaan rohkeasti uutta, esimerkiksi oman (poliittisen) festivaalin järjestämistä.