Omaishoitajien työlle kunnolla tukea ja arvostusta

Omaishoitajien työlle kunnolla tukea ja arvostusta

Kirjoitus julkaistu Pohjalaisen Mielipide-palstalla 1.4.2015. (Kuva: Pohjalainen)

Omaishoitajat tekevät tärkeää ja pyyteetöntä työtä usein vuorokauden ympäri ja rakkaudesta toista ihmistä kohtaan. Omaishoitajien asemaan on kiinnitettävä enemmän huomiota. Palkkioluokat eivät riitä toimeentuloon ja lomia on vaikea pitää.

Viime vuonna julkaistussa Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelmassa” esitetään varsinkin pienimpiin palkkioluokkiin tasokorotusta. Esityksen mukaan alin palkkioluokka olisi 500 euroa ja seuraavat 700 ja 1100 euroa. Vaativalle ja raskaalle esimerkiksi saattohoidolliselle työlle voitaisiin pitää nykyinen noin 1700 euron korvaus.

Kaikki omaishoitoon liittyvät tutkimustulokset ovat yksiselitteisiä: kaupungin kannattaa panostaa omaishoitoon sekä taloudellisesta että inhimillisestä näkökulmasta. Esimerkiksi Kelan Ikä-tutkimuksen mukaan omaishoito säästää keskimäärin 20 000 euroa vuodessa henkilöä kohden. Jos Suomessa ymmärrettäisiin panostaa omaishoitajiin, voitaisiin kansallisesti säästää jopa miljardeja euroja.

Tukiluokkien päivittäminen olisi yksi konkreettinen tapa parantaa omaishoitajien asemaa. Tietenkin meidän on kiinnitettävä huomiota myös riittävään kotiapuun ja intervallipaikkojen määrään. Yksi selvittämisen arvoinen idea olisi myös pohtia omaishoitajien mahdollisuutta kaupungin työterveyshuollon palveluihin. Näin voisimme saada omaishoitajille vahvemman roolin osana kotihoitoa. Linjaus tukisi myös kaupungin strategisia painopisteitä eli kotihoitoon panostamista, mutta vahvistaisi myös omaishoitajien asemaa ja työn arvostusta.

Suomessa on yli 300 000 omaishoitajaa, mutta heidän oikeutensa eivät ole tasa-arvoiset, kun kunnat saavat itse määritellä omaishoitajien tuen määrän. Ensi eduskuntakaudella meidän on varmistettava lainsäädännöllisesti omaishoitajien asema.  Omaishoidon kriteerit on yhtenäistettävä, palkkioluokkia nostettava ja omaishoidontuen verotusta on kevennettävä. Jos arvostamme omaishoitajien työtä, on meidän näytettävä se heille myös konkreettisesti.

Ministeriössä on suunnitteilla omaishoitolain uudistus, jossa tullaan yhdenmukaistamaan kriteeristö kuntien tasa-arvoisesta mahdollisuudesta päästä omaishoidon piiriin. Myös omaishoitajalle maksettava palkkiotaso voitaisiin yhdenmukaistaa laittamalla tuki Kelan maksettavaksi nykyisen kunnan sosiaalitoimen sijaan. Rahat uudistukseen tulisivat kotihoidon mahdollistuessa yhä useammalle laitoshoidosta ja palveluasumisesta tulevista säästöistä.