vårdreformen Tag

Publiserad den 29.3.2018 i Vasabladet. Den modell som varit under beredning den här regeringsperioden är ett resultat av politisk kohandel. Den svarar inte mot reformens ursprungliga målsättningar. Den förbättrar inte tillgängligheten, minskar intehälsoskillnaderna och har ingen kontroll över kostnaderna. Tvärtom, den föreslagna valfriheten och landskapsmodellen hotar...