socialskydd Tag

Publiserad 12.4.2018 i Vasabladet. Storföretagens direktörer säger gärna sin åsikt när arbetslöshetsstödet skall beskäras och de arbetslösa aktiveras. Kanske vi borde samla medlemmarna till nästa arbetsgrupp som skall se över företagsstöden bland de arbetslösa. Den parlamentariska arbetsgrupp som tillsattes för att syna företagsstöden har gett sin slutrapport...