social- och hälsovården Tag

Publiserad den 24.5.2018 i Vasabladet. Den variant av social- och hälsovårdsreformen som Centern, Samlingspartiet och Blå Framtids vill köra igenom måste stoppas. Social- och hälsovårdsreformen måste genomföras. De ursprungliga patientcentrerade målsättningarna – snabbare vård, enhetliga och klara vårdkedjor, stävjande av kostnadsökningarna och minskade hälsoskillnader – är viktiga....