ekonomi Tag

Publiserad den 24.5.2018 i Vasabladet. Den variant av social- och hälsovårdsreformen som Centern, Samlingspartiet och Blå Framtids vill köra igenom måste stoppas. Social- och hälsovårdsreformen måste genomföras. De ursprungliga patientcentrerade målsättningarna – snabbare vård, enhetliga och klara vårdkedjor, stävjande av kostnadsökningarna och minskade hälsoskillnader – är viktiga....

Publiserad 12.4.2018 i Vasabladet. Storföretagens direktörer säger gärna sin åsikt när arbetslöshetsstödet skall beskäras och de arbetslösa aktiveras. Kanske vi borde samla medlemmarna till nästa arbetsgrupp som skall se över företagsstöden bland de arbetslösa. Den parlamentariska arbetsgrupp som tillsattes för att syna företagsstöden har gett sin slutrapport...

Publiserad den 29.3.2018 i Vasabladet. Den modell som varit under beredning den här regeringsperioden är ett resultat av politisk kohandel. Den svarar inte mot reformens ursprungliga målsättningar. Den förbättrar inte tillgängligheten, minskar intehälsoskillnaderna och har ingen kontroll över kostnaderna. Tvärtom, den föreslagna valfriheten och landskapsmodellen hotar...