Matias Mäkynen ehdolla SDP:n varapuheenjohtajaksi!

Nyt tarvitaan vahvaa muutosliikettä. Suomi on koronaviruksen aiheuttaman laajan kriisin myötä muun maailman rinnalla kohdassa, jossa erilaiset suunnat ovat mahdollisia. Nuo käänteet eivät tapahdu itsestään, vaan niiden takana on aina sattuman ohella määrätietoisia pyrkimyksiä ja eri toimijoiden asettamia tavoitteita. Siksi SDP:tä tarvitaan rakentamaan parempaa tulevaisuutta vakavan kriisin jälkeen.

Det är dags för en ny inriktning

Finland är ett bra land. Genom samarbete har vi tagit oss upp bland de bästa länderna i världen. Vi österbottningar har alltid spelat en viktig roll för landets välfärd.

 

Just nu är Finland på väg åt fel håll. Landskap ställs emot varandra, arbetslivet har blivit alltmer instabilt och vi har förlorat positionen som ett av världens mest kunniga folk. För en del skär man ner på lönen genom konkurrensavtal, för andra ersättning enligt aktivitetsmodellen. En komplicerad byråkrati inom socialskyddet förlänger arbetslöshet och nedskärningar i sjukdomsersättningen förlänger sjukdom. Nedskärningar inom utbildningen och konkurrensavtal har tärt på finländarnas framtidstro och nativiteten är rekordlåg.

 

Nu behöver vi en ny inriktning! Jag vill verka för att Finland åter blir framgångsrikt. Det innebär att alla får och skall vara med för att bygga framgången och att vi litar på var och en.
Jag vill verka för att stärka valdistriktet I Vasa, förnya socialskyddet, återställa utbildningens betydelse, utveckla mentalvården och arbeta för ett rättvist arbetsliv. Valdistriktet i Vasa behöver en förmedlare, som har kunskapen och kontakterna på en nationell nivå.

 

Jag är redo för detta arbete.

Matias Mäkynen

I världens lyckligaste land har vi råd med alla.

Jag är uppväxt i Korsnäståget i Vasa, ordförande för Österbottens landskapsförbund, kommunfullmäktige i Vasa, ordförande för socialdemokraterna i Österbotten och medlem i SDP:s partistyrelse. Jag arbetar för ett nordiskt företag bl.a. med att ta nya mediciner i bruk och jag gör mitt slutarbete vid juridiska fakulteten gällande läkemedelsersättningar.

 

Ingen i Finland skall behöva välja mellan att köpa mat eller medicin. Den här kampanjen gäller människor och deras liv. Finland behöver en återgång till respekt för kunnande och utbildning, ett förnyat och förenklat socialskydd enligt SDP:s modell och bättre tillgång till vård och omsorg. Allting bottnar i strävan till en bättre sysselsättningsgrad och samhällsgemenskap. Jag vill förbättra ställningen och samarbetet mellan våra landskap.

För österbotten – Vasa valdistrikt behöver en budbärare

Matias Mäkynen är en ung men erfaren budbärare från Vasa och är redo för riksdagsarbete. Matias har deltagit i politiken i 10 år och har verkat långsiktigt för att skapa ett samarbetsnätverk över hela Finland.
Nu verkar han som ordförande för Österbottens landskapsförbund, ordförande för SDP:s fullmäktigegrupp i Vasa och för 4. året som ordförande för Vasa SDP-distrikt. Matias är även medlem i SDP:s partistyrelse.

 

Genom sin uppväxt i Korsnäståget i Vasa, känner han till livet i de finländska förorterna och låginkomsttagarnas situation. Såsom fotbollsspelare vet han hur stor betydelsen är för barn och ungdomar av en hobby. Anhöriga, som drabbats av sjukdom, har fått honom att värdera vårdpersonal och en förståelse för hur små resurser används inom vården. Genom hans fars fackförbundsarbete och farföräldrarnas aktivitet inom pensionärsföreningen, har Matias sett hur mycket Finland behöver människor, som arbetar för det allmänna bästa. Genom en mor, som arbetar på skatteförvaltningen har han fått insikt i statshållning och hur välfärdssamhället finansieras. Släktrötterna i Laihela och Ilmajoki ger Matias en förståelse för värdet av olika områden och deras olika näringsliv.

 

Matias har alltid verkat för de ting och områden han upplevt viktiga. För närvarande är Matias styrelsemedlem i Föreningen för Mental Hälsa i Finland, där han arbetar för bättre prevention och vård av mentala problem. Socialdemokraternas modell för att förnya socialskyddet, som har gjorts av Matias, är värderad av forskare och har blivit antagen av SDP som modell för socialskyddet. Matias är aktiv medlem I sitt fackförbund och har även fungerat som förtroendeman.
Matias har samlat på sig mycken vetskap och förståelse med vars hjälp han vill förbättra livet för gemene man. Han är beredd att föra budet från Österbotten till riksdagen!

 

Bekanta dig närmare med Matias

Valprogram – detta kan vi uppnå tillsammans

Prioritera utbildning igen

Finlands framtid bygger på utbildning.

Ett förnyat socialskydd

Det nuvarande socialskyddet är byråkratiskt och förhindrar återgång till arbetslivet. Olika stödformer bör slås ihop och det skall alltid vara lönsamt att arbeta.

Ett rättvist arbetsliv utan konkurrensavtal

Mera avtal och mindre direktiv.

Hjälp vid mentala problem

Terapigaranti med minskade köer och byråkrati.

Ett starkare Österbotten genom samarbete

Vi skall ta makten över våra egna beslut, genom samarbete blir intressebevakningen bäst.

Ett värdigt åldrande

Bättre personalresurser och övervakning. Tillräcklig utkomst och pension åt alla.