JAG KANDIDERAR FÖR YTTERLIGARE EN MANDATPERIOD I RIKSDAGEN I VASA VALDISTRIKT

Jag kandiderar för att fortsätta i riksdagen. De Ostrobothniska landskapen visar Finland hur man klarar av att genom modigt investera i sina egna styrkor. De viktigaste sakerna för mig som beslutsfattare är att främja ungdomarnas mentala hälsa, den säkra vård av äldre och människors försörjning. För dessa mål arbetar jag i alla mina uppgifter.

Välkommen till min kampanj.

Efter kriser behövs hållbar tillväxt

Finland är ett bra land. Genom samarbete har vi tagit oss upp bland de bästa länderna i världen. Vi österbottningar har alltid spelat en viktig roll för landets välstånd. Välstånd kommer från kunskap och internationalitet.

 

Efter pandemin och kriget måste vi stiga till en ny nivå inom hållbar tillväxt. I Marins styrelse har vi investerat i utbildning och grundtjänster. Finland måste återvända till toppen av utbildningen och forskningen. Köpkraften som energikrisen tog upp måste snabbt stärkas. I arbetslivet måste vi återvända till överenskommelse och samarbete.

 

Kom med och bygg hållbar tillväxt! Det inkluderar en klimat- och miljömässigt klok industri som skapar nytt arbete och har ett globalt fotavtryck. Det inkluderar en välfärdsstat som involverar alla och stöder arbetslivet. Det inkluderar en hållbar offentlig ekonomi som balanseras efter kriser genom tillväxt, sysselsättning och investeringar. Vasa valkrets behöver en budbärare som har kunskap och en landsomfattande position för att främja saker.

 

Finlands uppgång från kriser till hållbar tillväxt börjar den 2 april 2023.

Matias Mäkynen

I världens lyckligaste land har vi råd att ha alla med.

Jag växte upp i Korsnäståget i Vasa. Jag är riksdagsledamot,  rättsnotarie av utbildning och jag fungerar som viceordförande för SDP och ordförande för Österbottens landskapsförbund. Jag är medlem i kommunfullmäktige i Vasa och regionfullmäktige i Österbotten.

 

Ingen i Finland skall behöva välja mellan att köpa mat eller medicin. Den här kampanjen gäller människor och deras liv. Finland behöver en återgång till respekt för kunnande och utbildning, ett förnyat och förenklat socialskydd enligt SDP:s modell och bättre tillgång till vård och omsorg. Allting bottnar i strävan till en bättre sysselsättningsgrad och samhällsgemenskap. Jag vill förbättra ställningen och samarbetet mellan våra landskap.

För österbotten – Vasa valdistrikt behöver en budbärare

Matias Mäkynen är en ung men erfaren budbärare från Vasa och är redo för fortsätta riksdagsarbete. Matias har deltagit i politiken i 15 år och har verkat långsiktigt för att skapa ett samarbetsnätverk över hela Finland.

 

Genom sin uppväxt i Korsnäståget i Vasa, känner han till livet i de finländska förorterna och låginkomsttagarnas situation. Såsom fotbollsspelare vet han hur stor betydelsen är för barn och ungdomar av en hobby. Anhöriga, som drabbats av sjukdom, har fått honom att värdera vårdpersonal och en förståelse för hur små resurser används inom vården. Genom hans fars fackförbundsarbete och farföräldrarnas aktivitet inom pensionärsföreningen, har Matias sett hur mycket Finland behöver människor, som arbetar för det allmänna bästa. Genom en mor, som arbetar på skatteförvaltningen har han fått insikt i statshållning och hur välfärdssamhället finansieras. Släktrötterna i Laihela och Ilmajoki ger Matias en förståelse för värdet av olika områden och deras olika näringsliv.

 

Matias har alltid verkat för de ting och områden han upplevt viktiga. För närvarande är Matias styrelsemedlem i Föreningen för Mental Hälsa i Finland, där han arbetar för bättre prevention och vård av mentala problem. Socialdemokraternas modell för att förnya socialskyddet, som har gjorts av Matias, är värderad av forskare och har blivit antagen av SDP som modell för socialskyddet. Matias är aktiv medlem I sitt fackförbund och har även fungerat som förtroendeman.
Matias har samlat på sig mycken vetskap och förståelse med vars hjälp han vill förbättra livet för gemene man. Han är beredd att föra budet från Österbotten till riksdagen!

 

Bekanta dig närmare med Matias

Riksdagsvalet 2023

Efter kriserna reser sig Finland genom att investera i kompetens och välbefinnande. Den offentliga ekonomin stärks framför allt genom tillväxt och sysselsättning. Internationellt och öppet Finland är större än sin storlek i kampen mot klimatförändringen tack vare våra utmärkta företag.

 

Jag har agerat för dessa frågor som riksdagsledamot och i alla mina förtroendeuppdrag hittills. Med din röst i riksdagsvalet säkerställer du att arbetet med dessa frågor fortsätter.

Investera i utbildning

Finlands framtid bygger på utbildning.

Förenklat socialskydd

Det nuvarande socialskyddet är byråkratiskt och förhindrar återgång till arbetslivet. Olika stödformer bör slås ihop och det skall alltid vara lönsamt att arbeta.

Överför kikyavgifterna tillbaka för ökad köpkraft

Mera avtal och mindre direktiv.

Mental hälsa är en grundrättighet

Terapigaranti med minskade köer och byråkrati.

Ett starkare Österbotten genom samarbete

Vi skall ta makten över våra egna beslut, genom samarbete blir intressebevakningen bäst.

Flera hälsosamma år åt alla

Bättre personalresurser och övervakning. Tillräcklig utkomst och pension åt alla.