POHJALAISMAAKUNNAT

Pohjalaismaakuntien erilaiset vahvuudet tukemaan toisiaan – yhteistyö luo innovaatioita

 

Vanha Vaasan lääni, jolla vaalipiirimme toimii, pitää elvyttää. Vaalipiirin kolme maakuntaa ovat Suomen menestyneimpiä seutuja monissa vertailuissa. Kehitysvauhti on kaikissa huippuluokkaa. Vaasan energiaklusteri, Seinäjoen elintarviketeollisuus ja Kokkolan metalli- ja kemianteollisuus ovat tukijalat, joille voidaan rakentaa kansainvälisesti merkittävä seutuverkosto. Samanlaista toisiaan tukevaa työnjakoa on tavoiteltava myös hallinnossa, kaupassa ja liikenteessä. Vaasa on lento- ja laivaliikenteen keskus, Seinäjoki rautateiden solmukohta ja Kokkola väylämme Pohjoiseen. Yhteisesti päätetyt ja yhteisessä rintamassa ajetut hankkeet ovat uskottavampia myös isoissa pöydissä Helsingissä ja Brysselissä. On turhaa käyttää resursseja keskinäiseen kilpailuun, kun yhteistyöllä rakennetut hankkeet voivat tuoda isomman potin meille kaikille.

 

Kaikilla seuduilla on vahvuutensa ja tukemalla niitä voimme säilyttää mahdollisuutemme menestyä. Vaasa on vanha teollisuus- ja hallintokaupunki oikeuslaitoksineen ja valtion virastoineen. Seinäjoki on nykyään vilkas tapahtumakeskus. Kaikissa kolmessa maakunnassa on pitkät perinteet urheilussa ja liikunnassa, jotka yhtälailla tukevat toisiaan. Yhteistyöstä Uumajankin kanssa voivat hyötyä kaikki, ei ainoastaan Vaasa.

 

Maakuntien yhteistyössä on pidettävä huolta teiden, satamien, logistiikkakeskusten, Vaasan lentokentän sekä Seinäjoelta lähtevien raiteiden kunnossapidosta. Perusväylät etelään ja pohjoiseen ovat olleet huonossa kunnossa jo pitkään ja niidenkin ylläpito ja kehittäminen on välttämätöntä yritysten toimintamahdollisuuksien kehittämiseksi. Laivaliikenteen toimiminen Uumajan ja Vaasan välillä tuo liikennettä ja parantaa yritysten mahdollisuuksia koko alueella.

 

Koulutuksessa on tehtävä selkeämpää yhteistyötä. Vaasan yliopisto toimii seudun veturina yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa. Ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja järkevä työnjako on välttämätöntä, varsinkin jos ensikaudella käydään kiinni järjestäjäverkkoon.

 

Sote-uudistuksen toteutuessa on kehitettävä oma Vaasan läänin -malli, jolla tarvittaessa ylitetään jopa sote-alueiden rajat, jotta järkevä yhteistyö onnistuu. Parhaassa tapauksessa vanha Vaasan lääni toimii pohjana alueen tulevalle sote-rakenteelle. Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan keskussairaaloiden on erikoistuttava entistä vahvemmin omille aloilleen, jotta kaikki voivat hyötyä toisistaan.