KOULUTUS

Laadukas ja tasa-arvoinen koulutus ykkösasiaksi

 

Hyvillä taidoilla ja tiedoilla ihmiset pärjäävät elämässä ja työssä. Olemme nousseet ja menestyneet kansakuntana vain laadukkaan koulutuksemme ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien vuoksi. Meillä ei ole varaa hukata sitä kaikkea potentiaalia, mikä jokaisessa Suomessa asuvassa ihmisessä on. Maksuton koulutus takaa kaikille mahdollisuudet menestyä ja rakentaa omalta osaltaan yhteistä yhteiskuntaamme.

 

On huolestuttavaa, että koulutuksen eriarvoistuminen on kasvanut niin, että esimerkiksi oikeustiedettä opiskelemaan pääsevät korkeakoulutettujen vanhempien lapset kahdeksan kertaa useammin kuin ei koulutettujen lapset. Meidän tulee muuttaa tämä eriarvoistumisen suunta. Asuinalue ja perheen sosioekonominen tausta eivät saa vaikuttaa yksilön elämän mahdollisuuksiin. Erot lasten välillä alkavat muodostua jo ennen kouluikää.

 

Ekaluokkalaisilla voi olla jopa tuhannen sanan ero sanavarastossa, he siis lähtevät opintoihin hyvin erilaisilta tasoilta. Kysymys ei ole geneettisestä lahjakkuuseroista vaan erot johtuvat suurimmaksi osaksi perhetaustoista ja kotiympäristön mahdollistamasta oppimisesta. Jatkuva taloudellinen eriarvoistuminen johtaa yhä useammin myös vanhempien erilaisiin mahdollisuuksiin tarjota lapsilleen oppimista tukevaa ympäristöä. Tämä näkyy suoraan mm. perheiden harrastuksissa ja myöhemmissä koulutusvalinnoissa. Yhteiskuntamme ei siis ole onnistunut tarjoamaan kaikille lapsille mahdollisuutta saavuttaa omien kykyjensä mukaista polkua. Tämä on ennen kaikkea inhimillisesti epäreilua, mutta myös yhteiskunnan kannalta tehotonta ja voimavarojen hukkaamista.

 

Koulussa kohdatut levottomuudet ja hankaluudet eivät hoidu kurinpidon tiukentamisella vaan tulisi katsoa syvemmälle, suurimmat syyt löytyvät eriarvoistumiskehityksestä sekä kouluun kohdistuneista suurista muutoksista, jotka johtuvat ympäröivän yhteiskunnan muuttumisesta. Erityisesti informaatioyhteiskunnasta koulu on jäljessä. Kouluissa tulisi pystyä tarjoamaan sellaista opetusta, joka on luo lapsille välineitä kohdata yhteiskunta sekä luomaan oma käsitys siitä. Myös kriittinen ajattelu ja yhteiskunnallinen kasvatus ja itsensä haastaminen pitäisi olla  keskeinen osa koulua. Koulun ja opettajan roolin tulisi muuttua ajattelua haastavaksi oppaaksi.

 

Tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä alkaa varhaiskasvatuksesta ja jatkuu aina korkeakouluun ja aikuiskoulutukseen saakka. Maksuttomuus on investointi, joka maksaa itsensä takaisin monin kerroin. Siksi myös aikuiskoulutus ja uudelleen kouluttautuminen pitäisi nähdä kannustettavana arvona eikä ainoastaan kuluna ja haittana työelämässä. Näin saamme yhä parempia osaajia työelämään ja myös johtamista voidaan kehittää.