Ehdolla Vaasan kuntavaaleissa 2021

Olen ehdolla Vaasan kaupunginvaltuustoon. Vaasalaisena kansanedustajana saan ylpeänä edustaa kaupunkiamme, joka on jo monessa edelläkävijä. Haluan jatkaa toimimista Vaasan edelläkävijyyden vahvistamiseksi kaupunginvaltuutettuna.

Myös Vaasassa on kehitettävää. Yksi valtuutettu ei voi luvata minkään asian toteutumista, mutta on arvokasta tietää, minkä asioiden puolesta kukin toimii.

Aion valtuutettuna toimia sen puolesta, että Vaasa on edelläkävijä ainakin näissä asioissa:

🏥 NOPEA HOITOONPÄÄSY
Satsataan mahdollisimman nopeaan hoitoonpääsyyn uuden hyvinvointiyhtymän myötä. Kun ihminen hoidetaan nopeasti, tarve raskaammalle hoidolle on pienempi. Erityisesti mielenterveyspalveluissa jonot on saatava purettua. Maksut eivät saa estää kenenkään hoitoon hakeutumista. Olemme saaneet pieniä askelia tähän suuntaan kuluneella kaudella, mutta työtä on jatkettava.

🏫 EHJÄ KOULUPOLKU
Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee turvallisen ja ehjän koulupolun. Ketään ei saa jättää syrjään. Kouluissa on oltava riittävä määrä turvallisia aikuisia, jotka näkevät jokaisen lapsen aidosti. Näkeminen tarkoittaa, että pahoinvointi huomataan ja jokainen saa tarvitsemansa tuen. Opettajien on saatava keskittyä opettamiseen, tuodaan heidän rinnalleen eri alojen ammattilaisia tukemaan työn sujuvuutta. Korona-ajalta on hyviä kokemuksia ”koulukoutseista”.

🏪 TURVALLINEN IKÄÄNTYMINEN
Jokainen ansaitsee turvallisen vanhenemisen. Kotona asumista on tuettava nykyistä enemmän kotihoidon henkilöstön ja toimivan kuntoutuksen avulla. Omaishoidon tuki on varmistettava kaikille tuen kriteerit täyttäville, kuten olemme useassa talousarviokokouksessa kuluneella kaudella esittäneet. Palvelutalojen rakentamista on syytä jatkaa, sillä jonot ovat edelleen liian pitkät. Hoitajamitoituksen täyttämisessä ja työskentelyolosuhteissa Vaasan on oltava edelläkävijä.

🏗 ELINVOIMAA YHTEISTYÖSTÄ
Vaasa on edelläkävijä elinkeinoelämän, kaupungin ja korkeakoulujen vuoropuhelussa. Vahvistetaan tätä entisestään ja luodaan uusia työpaikkoja. Näytetään koko Suomelle esimerkkiä, miten osaaminen, kunnianhimo ja yhteistyö luovat työtä ilman, että ihmisten asemaa heikennetään.

🪴 KESTÄVÄ KÄDENJÄLKI
Vaasan on oltava ilmasto- ja ympäristötyön edelläkävijä – meidän työmme pelastaa maailmaa. Se on meille ja alueemme teollisuudelle suora kilpailuetu. Tehdään sähkön ja lämmön tuotannostamme päästötöntä alueemme yritysten osaamista hyödyntämällä. Parannetaan joukkoliikenteen laatua, jotta ihmisten liikkumisen valinnanvapaus paranee. Huolehditaan alan riittävästä koulutustarjonnasta, jotta maailmaa pelastavilla yrityksillämme on edellytykset kasvaa alueellamme.

🎪 KAIKKIEN KULTTUURI
Kiinnostava ja monipuolinen kulttuuritarjonta on tärkeä vetovoimatekijä kaupungille. Vaasan rikas kulttuurielämä on syytä tuoda vielä vahvemmin kaduille ja ihmisten arkeen. Kannatan kulttuuritoimijoiden avustusten maltillista kasvattamista, mutta samalla avustettavien kannustamista toimimaan yhä enemmän paikoissa, joissa ihmiset muutenkin liikkuvat. Tuodaan kulttuuria lisää halukkaiden työpaikoille, kouluille, palvelutaloihin, jopa ihmisten koteihin.

Tagit

Tutustu myös