1 liike: kohti yhä yhtenäisempää ja moniäänisempää kansanliikettä

1 liike: kohti yhä yhtenäisempää ja moniäänisempää kansanliikettä

SDP puoluesihteeri Antton Rönnholm ilmoitti olevansa käytettävissä jatkokaudelle. Anttonin kanssa mm. puoluehallituksen jäsenen ja piirin puheenjohtajan ominaisuudessa kuluneen kauden toimineena toivon, että puoluekokous valitsee hänet jatkamaan tehtävässä tulevan kauden. Antton on luonnollisesti ollut keskeinen henkilö puolueen toiminnan kehittämisessä ja jälki on kiitettävää.

Uuden hengen puhaltaminen SDP:n työryhmätyöhön, valtakunnallisten tapahtumien nostaminen uudelle tasolle, viestinnän ja kampanjoiden suunnitelmallisuuden vahvistaminen sekä uudet tavat kerätä palautetta ja ideoita ovat kuluneen kauden tärkeitä kehitysaskelia. Ne ovat lisänneet päätöksenteon avoimuutta, parantaneet SDP:n toimijoiden itseluottamusta ja parantaneet puolueen yhtenäisyyttä. Puoluetoimistolla on tehty erinomaista työtä Rönnholmin johdolla.

Myös Pohjanmaalla olemme yhdessä kehittäneet toimintaa viime vuodet. Piirin strategian ja sille pohjaavan työohjelman pohjalta olemme ottaneet käyttöön paljon uusia toimintamuotoja maakunnallisista työryhmistä ja poliittisesta suunnittelusta jäsenlähtöiseen viestintään. Syksyllä käynnistyy piirin uusi Vaikuttamisen paikka -koulutus uusille ja nuorille toimijoille. Tuloksena on SDP:n jäsenkyselyssä piiriinsä tyytyväisimmät jäsenet. Piirin puheenjohtajana olen halunnut korostaa avoimen tiedottamisen ja keskustelun tärkeyttä sekä ihmisten kannustamista

toimimaan ja tekemään yhteistyötä riippumatta muodollisista asemista tai organisaatiorajoista. Tärkeintä on yhteinen työ yhdessä päätettyjen tavoitteiden eteen.

Puolueen kehitystä on edelleen tarvetta jatkaa. Tulevalla kaudella sitä on jatkettava yhä vahvemmin valtakunnan tasolta kohti kuuluisaa kenttää – liikkeen ydintä. Tavoitteena on oltava yksi liike, joka toimii yhä vahvemmin samassa ”jaetussa todellisuudessa”. Tämä tarkoittaa, että niin rivijäsenellä kuin eri tasoilla puolueen tehtävissä toimivilla luottamushenkilöillä on yhteinen käsitys poliittisesta tilanteesta ja puolueen toiminnasta. Ihannetilanteessa tilannekuvamme ja poliittinen viestimme on yhtenäinen puoluejohdossa, ministeri- ja eduskuntaryhmissä, puoluevaltuustossa, piireissä ja paikallistasolla. Tämä ei tarkoita, että kaikesta on oltava samaa mieltä, vaan että tieto kulkee ja ymmärrys lisääntyy molempiin suuntiin kentältä puoluejohtoon ja takaisin.

Miten tämä sitten tapahtuu? Miten on mahdollista luoda yhteistä tilannekuvaa ja ymmärrystä puolueen eri tasojen välillä? Tähän tarvitaan vahvempia rutiineja.

Rutiinit tarkoittavat säännöllisiä keskusteluja esimerkiksi puoluejohdon ja puoluetoimijoiden kesken. Esimerkiksi tärkeiden puoluehallituksen päätösten jälkeen voidaan koota väki etäkokoontumiseen nopeastikin. Teknologia ja korona-ajan digiloikka mahdollistaa tapaamiset ja tiedon jakamisen jatkossa yhä matalammalla kynnyksellä. Näiden työkalujen avulla voimme edelleen laajentaa jäsenistön osallistumismahdollisuuksia. Esimerkiksi puoluevaltuusto on koko maan kattavan poliittisen keskustelun lisäksi tärkeä kohtaamispaikka, jota kannattaa hyödyntää entistä paremmin esimerkiksi kokouksia teemoittamalla. 

Johtaessani nuorisokannatustyötä kokosimme ensin osallistujia kaikkialta Suomesta puolueen ja lähijärjestöjen eri tasoilta. Eri ihmisten osaamista hyödyntäen kokosimme toimenpidelistan, jossa toimenpiteet jaettiin puolueen eri tasoille. Puoluehallitus hyväksyi toimenpideohjelman ja sen jalkauttaminen aloitettiin yhdessä puolueen kaikilla tasoilla. Toimenpiteiden aloittaminen viivästyi poikkeusaikojen vuoksi, mutta syksyllä nuorisokannatustyö on yksi esimerkki toiminnan kehittämisestä, joka läpäisee kaikki puoluetoiminnan tasot pääministerin kansliasta paikallistasolle.

Yhdessä tekemällä, puoluerakenteen rajat ylittäen, voimme kehittää yhteistyötämme reippaasti. Esimerkiksi nuorisokannatus ja uusien toimijoiden kasvattaminen liikkeeseen vaatii yhteistyötä kaikilla tasoilla, mutta tämä on mahdollista, kun työtä johdetaan osallistaen ja avoimesti.