TIEDOTE: SDP:n varapuheenjohtajaehdokas Matias Mäkynen: SDP:n on osoitettava johtajuutta

TIEDOTE: SDP:n varapuheenjohtajaehdokas Matias Mäkynen: SDP:n on osoitettava johtajuutta

Vapaa julkaistavaksi 4.6.2020

”Nyt tarvitaan vahvaa muutosliikettä. Suomi on koronaviruksen aiheuttaman laajan kriisin myötä
muun maailman rinnalla kohdassa, jossa erilaiset suunnat ovat mahdollisia. Nuo käänteet eivät tapahdu itsestään, vaan niiden takana on aina sattuman ohella määrätietoisia pyrkimyksiä ja eri toimijoiden asettamia tavoitteita. Siksi SDP:tä tarvitaan rakentamaan parempaa tulevaisuutta
vakavan kriisin jälkeen. Haluan toimia varapuheenjohtajana aikana, jolloin toteutamme jälleenrakennuksen, sanoo kansanedustaja”, Pohjanmaan sosialidemokraattien puheenjohtaja ja SDP:n varapuheenjohtajaehdokas Matias Mäkynen.

Matias Mäkynen on vuosien varrella osallistunut aktiivisesti kaikilla SDP:n toiminnan tasoilla. Pohjanmaan sosialidemokraatit otti kevätkokouksessaan keskiviikkona 3.6. kantaa Sanna Marinin SDP:n puheenjohtajavalinnan ja Mäkysen varapuheenjohtajavalinnan puolesta.

”Kansalaisten osoittama luottamus SDP:lle asettaa meille vastuun näyttää suuntaa. Meidän on esitettävä vahva poliittinen visiomme, joka pohjautuu tutkittuun tietoon. Hallitusvastuussa on kyettävä esittämään uusia ajatuksia ja rohkeita visioita myös hallituskautta pidemmälle aikavälille.
Puoluetoiminnassa on aina kysymys asioista ja ideoista, ei ihmisistä”, Mäkynen sanoo.

”Suomalaiset jakavat sosialidemokraattiset arvot. Noita arvoja selkeästi edustamalla saamme ihmisten luottamuksen. Selkeällä poliittisella johtajuudella ja yksiselitteisellä nykypäivän työelämää ymmärtävällä linjalla saamme luottamuksen riippumatta ihmisten asuinpaikasta tai identiteetistä. Identiteettipolitiikan sijaan meidän on haettava oikeutus politiikallemme ihmisten arjesta”, Mäkynen jatkaa

Mäkysen mielestä on sanottava ääneen: talous on poliittista. On saatava aikaan kestävää kasvua, jossa julkiset investoinnit hyvinvointiin, kestävään kehitykseen ja kulttuuriin luovat kasvua ruokkivan hyvän kehän. SDP:n on valmisteltava yhdessä ja esitettävä konkreettisia avauksia työelämän oikeudenmukaisuuden ja laadun parantamiseksi. Työelämävision ohella Mäkynen näkee tarpeen rohkealle elinkeino-, teollisuus- ja aluepolitiikalle, jossa ratkotaan yhteiskunnallisia ongelmia samalla kun luodaan ilmaston, ympäristön ja työntekijöiden kannalta kestävää kasvua, uusia innovaatioita ja työpaikkoja.

”Meidän on ennakoitava tulevaa. Laatimani sosiaaliturvamalli, Yleisturva, lähtee nykypäivän työelämän analyysistä. Ymmärtämällä nykypäivän työtä voimme hallita keskustelua työelämästä ja taloudesta. Kaikkea määrittävät samat reunaehdot ja mahdollisuudet: ympäristö- ja ilmastokriisi sekä yhteiskunnan digitalisoituminen. Ilmastokriisi uhkaa olla vaikutuksiltaan moninkertaisesti koronaa vakavampi. Sen torjuminen yhteisrintamassa koko muun maailman kanssa on kaiken politiikan lähtökohta. Digitalisaatio on tuottavuuden kannalta tärkeä kilpailutekijä, jossa pääsemme Suomessa liikkeelle monessa suhteessa etumatkalta. Jälleen on kuitenkin muistettava kilpailukyvyn kehittämisen ja sen yhteiskunnallisten vaikutusten tasapaino. Osa kansalaisuutta on mahdollisuus päättää omista henkilötiedoistaan ja niiden käytöstä. Myös siinä meidän on oltava maailman huippuja”, Mäkynen päättää.