Problemen inom äldrevården måste åtgärdas

Problemen inom äldrevården måste åtgärdas

Publiserad den 31.1. i Vasabladet.

Stängningen av vårdföretaget Esperi Cares enhet i Kristinestad är enligt branschens yrkeskår endast toppen av isberget.

Vårdföretagens anställda vågar sällan, på grund av sina timbaserade arbetsavtal, lyfta upp problemen, men de äldre, de närstående och de anställda inom äldrevården vet att vårdarna är för få, att de har alltför bråttom och att personalen ideligen byts ut.

Företagen inom äldrevården har haft problem runtom i Finland. Orsakerna är flera.

För det första är de internationella vårdföretagen inte lämpade att producera grundservice. När målet endast är att maximera vinsterna har medborgarnas grundrättigheter inget värde.

För det andra är personaldimensioneringen i lagen om äldrevård alltför låg och vårdarna för få.

För det tredje följer företagen inte ens de nuvarande personaldimensioneringarna, utan arbetsturerna görs enligt fackförbunden av ”spökvårdare” som finns endast som ett namn på arbetslistan men inte är fysiskt närvarande för att ta hand om de äldre.

För det fjärde: övervakningen är bristfällig.

De internationella företagen försvårar också med sin störande verksamhet de ärliga, lokala företagarnas möjlighet att klara sig.

Aija Ström, överinspektör och chef för social- och hälsovårdsenheten på regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland, sade upp sig i fjol när hon inte längre ansåg sig klara jobbet som övervakare av dessa företag. De ekonomiska resurserna är alltför små. I en ärlig intervju i ÖT den 21 augusti 2018 berättade hon att ett förverkligande av vårdreformen enligt Centerns och Samlingspartiets modell kommer att förändra övervakningen så att den i praktiken blir en ”papperskoll”.

Företagen svarar själv för övervakningen. För de internationella vårdjättarna handlar övervakningen endast om att säkra den ekonomiska vinsten.

Finnwatch, som forskar kring skatteparadis, konstaterade att Esperi förutom sin försumlighet kringgår beskattningen. Flera förslag på hur man kunde förhindra företagens skatteflykt har lagts fram för Sipiläs regering men ingenting har hänt. Förslagen skulle ge Finland tiotals, till och med hundratals miljoner i skatteinkomster, men de skulle minska de internationella vårdföretagens vinster.

Regeringens valfrihetslag hotar utvidga skatteflykten till hela det skattefinansierade vårdfältet i Finland.

Äldrevårdens problem måste åtgärdas via lagändringar. Övervakningen måste bli bättre och servicen bör åter bli offentligt styrd. Grundservicen skall vara human och erbjudas utan sjuklig vinstjakt. Vårdreformen måste förverkligas så att den offentliga sektorn styr och de privata företagen kompletterar serviceutbudet.