SDP:n ihmisläheinen sote-vaihtoehto on Pohjanmaalle paras

SDP:n ihmisläheinen sote-vaihtoehto on Pohjanmaalle paras

Julkaistu 23.5.2018 Pohjalaisessa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on saatava aikaan. Alkuperäiset potilaskeskeiset tavoitteet – nopeampi hoitoon pääsy, yhtenäiset ja selkeät palveluketjut, kustannusten kasvun hillitseminen ja terveyserojen kaventaminen – ovat tärkeitä.

Keskustan, kokoomuksen ja sinisen tulevaisuuden ajama uudistus ei kuitenkaan vie tavoitteisiin. Uudistus on pysäytettävä. Hallituksen esitykselle on vaihtoehto, jonka SDP esitti jo lähes kaksi vuotta sitten.

Esitämme sen tässä Pohjanmaan maakunnan näkökulmasta.

1. Vahvistetaan terveyskeskuksia. Alkuperäisten tavoitteiden kannalta tärkeintä on perustason palveluiden eli käytännössä terveyskeskusten vahvistaminen. Terveyskeskuksia tulee vahvistaa lisäämällä lääkärien ja hoitajien määrää, tarkistamalla heidän työnjakoaan sekä tuomalla esimerkiksi psykologit, vanhustenhoitoon erikoistuneet geriatrit sekä perhe- ja sosiaalityön tekijät terveyskeskuksiin. Moniammatilliset terveyskeskukset mahdollistavat paremman avun saamisen. Ongelmien kärjistyminen ja raskaan erikoissairaanhoidon tarve voidaan välttää. Kansansairauksien kuten diabeteksen tai sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon on saatava parempaa ohjausta ja neuvontaa.

Hallituksen mallissa terveyskeskukset korvataan sote-keskuksilla, jotka voivat olla yksityisiä tai julkisia. Ne saavat rahoituksensa potilaiden määrän ja taustatekijöiden mukaan. Taustatekijöiden määrittäminen edellyttää potilaiden ”pisteytystä”. Pääosin julkisesti tuotetussa mallissa potilaiden pisteyttämistä ei tarvita. Yritykset täydentävät tässä mallissa julkista palvelua ja potilaiden valinnan vapautta voidaan lisätä palveluseteleillä varsinkin silloin, kun julkista palvelua ei ole välittömästi saatavilla. Digitalisaatiota hyödynnetään tiedonkulun parantamiseen.

2. Toteutus vaiheittain ja yhteistyössä. Hallitus yrittää tehdä liian suurta uudistusta liian nopeasti. Uudistus on tehtävä vaiheittain. Tarvitaan kaikkien puolueiden yhteistyötä valmistelussa. Ensi vaiheessa olisi keskityttävä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen. Ns. maakuntauudistus, jossa valtion ja kuntien muita kuin sote-tehtäviä yhdistetään maakuntaan, voidaan tehdä myöhemmin. Erityisesti työllisyys- ja kasvupalveluiden uudistaminen on tehtävä yhteistyössä kuntien kanssa. Myös valinnanvapauden lisääminen sote-palveluissa voidaan tehdä myöhemmin portaittain.

3. Aito itsehallinto. SDP:n mallissa Vaasan keskussairaalaa voitaisiin kehittää siinä missä muitakin sairaaloita alueen asukkaiden toiveiden mukaan. Tämä edellyttää aitoa itsehallintoa, josta hallitus on nyt luopumassa siirtäessään vallan pääasiassa valtiolle.

Maakunnilla on oltava aito itsehallinto – pelkät maakuntavaalit eivät riitä. Alueen päättäjillä on siis oltava valta päättää palveluiden rahoittamisesta ja kehittämisestä. Oma rahoitus tarkoittaisi mahdollisuutta verojen keräämiseen. Hallituksen mallissa tätä mahdollisuutta ei ole ja tämä johtaa maksujen rajuun nousuun.

Mahdollisuus palveluiden kehittämiseen tarkoittaisi, että jakoa ”täyden” ja ”vajaan” palvelun päivystyssairaaloihin ei tarvittaisi, vaan alueella voitaisiin itse päättää, miten palveluja kehitetään. Valta ja vastuu olisivat yksissä käsissä. Hallituksen mallissa maakunnat ovat valtion tiukassa ohjauksessa ja alueellinen päätöksenteko jää säästöjen etsimiseen ja toiminnan supistamiseen.

Suomen eri alueita ei voi eikä pidä änkeä samaan muottiin, kuten hallitus aikoo tehdä. SDP haluaa, että eri puolilla Suomea voidaan itse päättää, mitkä tehtävät hoidetaan alueellisesti ja mitkä kuntien toimesta.

Tästä syystä uudistus tehtäisiin SDP:n mallissa kuntalain pohjalta. Tämä ratkaisisi myös ongelmat, jotka liittyvät hallituksen mallissa henkilöstön ja omaisuuden siirtämiseen, sillä uudistus toimeenpantaisiin kuntaliitosten tapaan.

4. Paluu alkuperäisiin tavoitteisiin. SDP:n vaihtoehto ei tarkoita sote-uudistuksen kaatamista vaan paluuta uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin. Maakunnissa ja ministeriöissä tehty valmistelu voidaan edelleen hyödyntää.

Sen sijaan, että koko maa pakotetaan hallituksen ajaman mallin tavoin samaan maakuntamalliin ja yksityistämään palveluiden tuotanto, SDP lähtee vahvoista peruspalveluista, jotka ovat jokaisen saatavilla verorahoitteisesti maksukyvystä riippumatta. Vahva perusterveydenhoito ja ennaltaehkäisy tuovat säästöjä raskaan erikoisisairaanhoidon tarpeen vähentyessä.