Vårdreformen måste fällas

Vårdreformen måste fällas

Publiserad den 29.3.2018 i Vasabladet.

Den modell som varit under beredning den här regeringsperioden är ett resultat av politisk kohandel. Den svarar inte mot reformens ursprungliga målsättningar. Den förbättrar inte tillgängligheten, minskar inte
hälsoskillnaderna och har ingen kontroll över kostnaderna. Tvärtom, den föreslagna valfriheten och landskapsmodellen hotar höja kostnaderna betydligt och minska servicen i småkommunerna.

Regeringens vårdreform måste stoppas. Valdistriktets kommuner måste nu säga sin åsikt om reformen som helhet och kräva att den fälls. Jag vädjar också till regeringspartiernas riksdagsledamöter från Vasa valdistrikt att de skulle inse att reformen försämrar också deras väljares service och ökar kundavgifterna.

I dag använder 10 procent av befolkningen 75–80 procent av social- och hälsovårdsservicen. Med andra ord uppnås besparingar bäst om man förbättrar situationen för den mest utsatta befolkningsgruppen, med rådgivning och enhetliga vårdkedjor. De behöver uttryckligen både social- och hälsovårdsservice, till exempel mental- och rusmedelsvård eller åldrings- och hälsovårdsservice. Regeringens kohandel leder till att servicen splittras och kostnaderna ökar ytterligare, vilket höjer pressen på att hyvla mera.

Hela landet kan inte packas ihop i en enda form. I en del av landet går det bra att ordna all service på landskapsnivå, på annat håll är det klokt att behålla åtminstone en del av ansvaret för serviceproduktionen i kommunerna. Det förarbete som gjorts i landskapen går inte till spillo utan kan utnyttjas i utvecklingen av servicen.

Den hårda statsstyrningen betyder i regeringens modell att beslutsfattandet i praktiken flyttas från lokalplanet till finansministeriet. Strama ekonomiska regler och styrning hindrar en satsning på förebyggande verksamhet som kunde ge inbesparingar. Kundavgifterna stiger men lagstiftningen som styr dessa kommer först nästa höst. Även
landskapsvalens lagstiftning är försenad och valet måste flyttas. Det förnuftigaste vore att stoppa regeringens vårdreform nu.