Hoitoa saatava tarpeen mukaan

Hoitoa saatava tarpeen mukaan

Julkaistu 20.3.2018 Pohjalaisessa.

Vaasan Vuorikeskukseen kokoontui viime viikon maanantaina toistasataa ihmistä keskustelemaan Vaasan vanhustenhoidon tilanteesta.

Ikäväksemme virkamiehistä paikalla ei ollut kuin Jukka Kentala, mutta toimialajohtajana Kentala kertoi nykytilanteen, miten siihen on päädytty ja mitä aiotaan tehdä.

Päivän pääuutinen oli, että Vaasan kaupunki jatkaa osasto 10:n käyttöä vaikka siirto sairaanhoitopiirille tapahtuukin suunnitellusti. Tällöin pitäisi välttyä jatkossa vanhusten lähetyksiltä ulkopaikkakunnille, vaikka ratkaisu onkin todennäköisesti kalliimpi kuin se, että osasto olisi säilynyt vielä kaupunginsairaalan omana.

Tilaisuuden tarkoituksena oli nimenomaan keskustella ja kuulla kuntalaisia. Illan aikana kuultiin kymmeniä omaisten, hoitajien ja hoidossa itse olleiden puheenvuoroja.

Huoli työntekijöiden ja omaishoitajien kiireestä ja jaksamisesta sekä liian huonokuntoisten vanhusten lähettäminen laitoksesta kotiin nousi esiin useassa puheenvuorossa. Samoin tarve vanhusten runsaammalle kuntoutukselle ja uusille asumismuodoille tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon välimuotona on selvä.

Vuodeosaston ei pitäisi olla kenenkään koti, mutta jos omassa kodissa ei enää pärjää, on paikka löydyttävä nopeasti palvelutalosta.

Illan aikana kuulimme myös aiemmin kuultuja puheenvuoroja siitä, että hoitoalalla työskentelevät ihmiset eivät uskalla puhua ongelmista omalla nimellään ja naamallaan.

Tämä on todella huolestuttavaa ja otettava vakavasti kaupungin esimiestyössä. Kenenkään ei pidä joutua pelkäämään epäkohtien esiin nostamista.

Tärkeintä on nyt varmistaa, että vanhuksia ei enää lähetetä kauas kodistaan tai omaisistaan. Sen lisäksi on taattava riittävä määrä paikkoja palvelutaloissa ja tehostetussa palveluasumisessa, jotta kotihoitoon ei tarvitse lähettää ketään, joka siellä ei pärjää.

Myös intervallipaikoille on edelleen lisätarve, jotta omaishoitajat saavat pitää lainmukaiset lomansa kunnolla.

Esitimme syksyllä valtuuston budjettikokouksessa omaishoitajien palkkioiden maksamista kaikille kriteerit täyttäville, mutta hävisimme äänestyksen valtuustossa RKP:n ja kokoomuksen vastustaessa esitystä. 

Kotipalvelussa hoitajat tekevät tärkeää työtä, mutta aika ei tahdo riittää kaikkien hoitamiseen parhaalla mahdollisella tavalla ja kotihoidossa on ihmisiä, jotka kuuluisivat palvelutaloihin tai osastolle. Tulemme edelleen toimimaan sen eteen, että kotihoidon hoitajilla on riittävästi aikaa.

Loppukädessä vastuu vanhustenhoidon tilanteesta on kaupunginvaltuustolla. Kevään budjettikehystä käsittelevässä valtuustossa on mahdollisuus saattaa resurssit tasolle, jolla vanhustenhoito saadaan kuntoon ennen siirtoa maakunnille.

Maakuntavaalit ovat tärkeät, sillä niissä päätetään, miten vanhustenhoitokin jatkossa järjestetään. Sosialidemokraattien kanta on, että perus- ja lähipalvelut on saatava laadukkaasti omassa kunnassa.