SDP takaisin muutosvoimaksi – puhe Teuvan sosialidemokraattien 100-vuotisjuhlassa

SDP takaisin muutosvoimaksi – puhe Teuvan sosialidemokraattien 100-vuotisjuhlassa

Teuvan sosialidemokraattien 100-vuotisjuhla 10.12.2016.
Kuva: Räätäli Halmeen kanssa: Kuvassa olen Teuvan 100-vuotisjuhlan upeasti Räätäli Halmeen roolissa avannut Teuvan sosialidemokraattien puheenjohtaja ja kunnioitettu monitoimimies Markku Luhtala.

Kiitos puheenjohtaja,

arvoisa juhlaväki, kansanedustajat, valtuuston puheenjohtaja, teuvalaiset sosialidemokraatit, hyvät ystävät, rakkaat toverit.

Elämme tänään sosialidemokraatteina tärkeässä pisteessä. Porvarihallitus tekee kaikkensa murtaakseen rakenteet, jotka me olemme rakentaneet ja joista olleet ylpeitä. Sote-uudistus tähtää palveluiden yksityistämiseen ja ihmisten saama hoito on toissijaista yritysten voittoihin nähden. Peruskoulu ja ammatillinen koulutus näivettyvät leikkausten johdosta. Yhä ahtaammalla ovat myös korkeakoulutus ja tutkimus, joiden avulla Suomi on noussut teknologiseksi huippumaaksi ja kasvattanut vientiään sekä työllisyyttään. On todella syytä huoleen. Porvarihallitus on näivettämässä monet niistä asioista, jotka ovat Suomen ylpeydenaihe. Vieläpä historiallisen Suomen 100-vuotisjuhlan aikana. On syytä huoleen. On jopa syytä vastarintaan.

Teuvan sosialidemokraatit täyttävät 100-vuotta. Onneksi olkoon. Ikä on kunnioitettava – todella. 100 vuotta teuvalaista sosialidemokraattista historiaa on asia, josta on todella aihetta olla ylpeä. Ne eivät ole olleet helppoja vuosia. On harvoja asioita, jotka ansaitsevat yhtä suuren arvostuksen kuin eteläpohjalainen sosialidemokratia. Lapuan liikkeen ja vahvan maalaisliitto-keskustapuolueen puristuksissa halki vuosikymmenten on vaatinut pohjalaista sisua ja voimaa – sitä täältä on löytynyt. Sitä ei aina osata valtakunnallisesti arvostaa riittävästi, mutta sen te todella olette ansainneet. Onneksi olkoon 100:sta toimintavuodestanne!

**********

Samalla kun juhlimme 100 toimintavuotta Teuvalla, valmistaudumme Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen. Itsenäisyydestä ja erityisesti maamme tasavaltaisuudesta saamme kiittää 1900-luvun sosialidemokraattisia tovereitamme, jotka puolustivat demokratiaa ja kansanvaltaa monarkistisia ja totaliristisia ajatuksia vastaan. Heidän ansiostaan lopulta seisomme tänään tällaisessa yhteiskunnassa, hyvinvointivaltiossa. Itsenäistymistä ei tule käsitellä ilman vaikeiden sisällissodan haavojen käsittelemistä, ettemme enää ajautuisi tuolle väkivallan tielle. Sosialidemokratia on rauhan ja vapauden liike, kuten aiemmin tässä juhlassa räätäli Halme meitä ansiokkaasti sivisti.

Hyvät toverit. Olemme saavuttaneet yhdessä paljon. Peruskoulu. Eläkejärjestelmä. Sosiaaliturva. Päivähoito. Listaa voisi jatkaa koko illan. Nuo kaikki asiat muodostavat pohjoismaisen hyvinvointivaltion. Tuo hyvinvointivaltio on synnyttänyt meille sotien jälkeen sukupolvia, jotka ovat halunneet tavoitella aina vain parempaa. Olemme kehittäneet pohjoismaista hyvinvointivaltiota yhdessä, mutta sosialidemokraattien johdolla. Miina Sillanpää, Pekka Kuusi, R.H. Oittinen, Mauno Koivisto ja Tarja Halonen ovat nimiä, jotka kaikkien sosialidemokraattien, mutta myös kaikkien suomalaisten on syytä tuntea, kun Suomi täyttää 100 vuotta. Heidän ansiostaan Suomi on mitä on. Sosialidemokraattien ansiosta Suomi on, mitä on. Näin me voimme toverit sanoa. Ja sanoessamme sen, voimme olla ylpeitä 100-vuotiaasta Suomesta.

**************

Hyvät ystävä, rakkaat toverit. Elämme 100-vuotiaan sosialidemokratian käännekohtaa. Samalla elämme käännekohtaa koko maailman politiikassa. Ilmastonmuutos, kasvavat muuttoliikkeet ja eriarvoistuminen vaativat meiltä yhteiskuntina vahvuutta. Ikäväkseni totean tänään tässä iloisessa juhlassamme, että länsimaisen sosialidemokratian hukkaretki on jatkunut jo pitkälle toistakymmentä vuotta. Sinä aikana olemme olleet usein vallassa ja saaneet kannatustakin, mutta suuret, ihmisiä liikuttavat projektit ja yhteiskunnalliset muutoshankkeet ovat puuttuneet.

2000-luvulla suurimmat projektimme ja onnistumisemme ovat olleet Tarja Halosen kaksi presidentinvaalikampanjaa. Synnytimme kansanliikkeen, josta voimme edelleen olla ylpeitä. Ennen Halosen presidentinvaalikampanjaa olimme nostaneet Suomen Paavo Lipposen johdolla lamasta 1990-luvulla ja saaneet siihen suuren kannatuksen kansalta. Halosen kampanjassa kysymys oli ensisijaisesti maan ensimmäisestä naispresidentistä ja Suomen roolista tasa-arvon mallimaana. Noina vuosina, varsinkin eduskuntavaaleissa 1995 ja presidentinvaaleissa 2000 saimme kannatusta, mutta emme puolueemme innostavalla politiikalla ja visiolla, vaan ymmärtämällä sen hetkisen yhteiskunnallisen tilauksen toisaalta ilmiölle, toisaalta luottamusta ja toivoa herättävälle politiikalle vaikeassa ajassa. Tässä Tarja Halonen ja Paavo Lipponen onnistuivat. Kyseessä on kuitenkin vaikea tapa voittaa vaalit, sillä jokaisessa vaalissa yhteiskunnallisen ilman aistiminen määrittämättä itse agendaa on vaikeaa, jopa hakuammuntaa.

Vuoden 2006 jälkeen, viimeiset 10 vuotta ja koko minun puolueurani ajan, olemme olleet suuremmissa tai pienemmissä vaikeuksissa suurempia ja pienempiä vaalitappioita kokien. Syitä noihin tappioihin on varmasti monia, mutta pitkäjänteisen ratkaisun ja uuden pysyvän suurimman puolueen aseman löytäminen vaatii pitkäjänteisempää ja kunnianhimoisempaa työtä.

***********

Hyvät ystävät. Elämme käännekohdassa. Olemme rakentaneet ja saavuttaneet paljon ensimmäisen sadan vuotemme aikana. Nyt meidän on palattava tuohon samaan asemaan. Se vaatii paljon, erityisesti meiltä itseltämme.

Olemme 1990-luvulta alkaen eläneet voimistuvaa oikeistolaisen hegemonian aikaa Suomessa ja koko maailmassa. Se tarkoittaa sitä, että markkinoiden vapauttaminen, kilpailun vaaliminen sekä sääntelyn ja jopa hyvinvointivaltion purkaminen ovat olleet vallalla olevia ajatuksia. Nämä ajatukset nousivat 1990-luvun laman ja “hyvinvointivaltion valmistumisen” ajatusten pohjalle. Toisaalta Neuvostoliiton romahtaminen ja puhe “historian lopusta” olivat myös voimistamassa markkinaliberalismin nousua. Tämä on tiivistynyt 2000-luvun vaihtoehdottomuuteen, jossa talouspoliittisesti on olemassa vain yksi totuus, johon kaikkien on mukauduttava. Hyvät ystävät, rehellisesti on todettava, että myös me olemme mukautuneet liiaksi tuohon oikeiston totuuteen.

Elämme tänään tilanteessa, jossa USA:n presidenttinä on äärimmäisen oikealla seisova Donald Trump, britit ovat päättäneet lähteä ulos Euroopan unionista oikeistopopulistien valheiden johdattamana ja perussuomalaiset ovat Suomen oikeistolaisimman hallituksen ministereinä. Näitä populistijytkyjä on nähty eri puolilla maailmaa useita ja ensi keväänä vastaavaa odotetaan Ranskan presidentinvaaleissa. Gallupit eivät äänestä, mutta huomionarvoista tänään on myös se, että 40% suomalaisista ei tällä hetkellä halua ilmoittaa kannattavansa mitään puoluetta sitä heiltä kysyttäessä.

Populistien nousua, äänestysaktiivisuuden laskua ja ihmisten vieraantumista puolueista nimitetään usein demokratian kriisiksi. Mielestäni on kysymys kuitenkin ennen kaikkea sosialidemokratian kriisistä. Me olemme mukautuneet oikeiston asettamaan hegemoniaan ja antaneet populisteille tilan esittää helppoja ratkaisuja, joita he eivät kykene toteuttamaan, mikä aiheuttaa vielä suurempaa tyytymättömyyttä. Valtaan päästyämme olemme myös itse sortuneet sanojen ja tekojen ristiriitaan sekä suostuneet ratkaisuihin, joita ei ole voinut tunnustaa sosialidemokraattisiksi. Täytyy pitää mielessä, että sosialidemokraattinen pääministeri on ollut Suomessa viimeksi vuonna 2003. Hallituksissa olemme joutuneet muiden johdolla tekemään politiikkaa, johon emme itse olisi lähteneet pääministeripuolueena. Kaikki tämä on johtanut menetettyyn sosialidemokraattien luottamukseen.

Osaamme ruoskia itseämme ja sen totisesti teemmekin. Vaalitappioista emme voi kuitenkaan syyttää kuin itseämme. Peili on paras opettajamme. Meiltä ovat viimeisten vuosikymmenten ajan puuttuneet ne yhteiskunnalliset muutoshankkeet, joihin ennen saimme ihmiset mukaan. Tuolloin saimme mukaan työväen, jossa edelleen on tärkein kannattajaryhmämme. Saimme lisäksi mukaamme korkeammin koulutettuja, sivistyneistä ja jopa johtotehtävissä eri aloilla toimivia ihmisiä, jotka uskoivat projekteihimme. Olimme yleispuolue, joka houkutteli laajasti erilaisia ihmisiä, kuten valtuuston puheenjohtaja Lehtimäki omassa tervehdyksessään totesi. Ihmisen tulo- tai koulutustaso ei määritä henkilön sosialidemokraattisuutta tai aatteellisuutta. Meitä yhdistävät arvot, joihin olemme yhdessä sitoutuneet.

***********

Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, solidaarisuus ja kansainvälisyys ovat olleet aina valttimme. Olemme ymmärtäneet aina parhaiten, että kun naapurilla menee hyvin, myös oma elämämme on laadukkaampaa. Sosialidemokratia on kykyä asettua muiden asemaan ja auttaa kaikkia nousemaan yhteiskunnassa. Näiden arvojen varaan rakensimme liikkeen ensimmäiset sata vuotta, saimme kannatusta ja rakensimme hyvinvointivaltion.

Nyt elämme jo liikkeemme toista vuosisataa. Työväenliikkeen arvomme eivät vanhene. Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, solidaarisuus ja kansainvälisyys kestävät edelleen. Ne ovat tänään tärkeämpiä kuin pitkään aikaan. Ongelmamme on kuitenkin, että emme ole kyenneet määrittelemään, mitä ovat ne asiat tai yhteiskunnalliset muutosprojektit, joita nämä arvot käytännössä tarkoittavat tänä päivänä.

Oikeudenmukaisuus ei toteudu tänä päivänä työelämässä. Nuorten on yhä vaikeampi löytää pysyvää työpaikkaa. Nollatuntisopimukset ja pätkätyöt heikentävät mahdollisuutta perustaa perhettä ja vaikuttavat tulevaisuuteen aina eläkekertymää myöten. Monissa yrityksissä työntekijät nähdään pikemmin rasitteena kuin voimavarana. Näin varsinkin suurimmissa kansainvälisissä yrityksissä. Pohjanmaalla on pitkä perinne pienyrittäjyydessä. Valtakunnan tasolla kaavaillut paikallisen sopimisen ja yhteistyön mallit ovat meille tuttuja asioita pienistä yrityksistämme. Työnantaja ja työntekijä, mutta myös eri puolueiden edustajat ovat usein onnistuneet neuvottelemaan asioista sovussa. Silti alipalkkaus, työehtojen polkeminen ja jopa työperäinen ihmiskauppa ovat toistuvia ongelmia työelämässämme, myös täällä Suupohjan seudulla. Ammattiyhdistysliikkeen vahvistaminen antamalla järjestöille kanneoikeus, kriminalisoimalla alipalkkaus ja parantamalla työpaikan luottamushenkilöiden asemaa nostavat työväenliikettä ammatillisella puolella.

Tasa-arvon kannalta yhteiskunnastamme löytyy suuria ongelmia. Juuri tulleiden Pisa-testien perusteella pojat jäävät koulutuksessamme pahasti jälkeen ja ovat suuressa syrjäytymisvaarassa. Samaan aikaan naiset kohtaavat työelämässä syrjintää ja joutuvat kantamaan suurimman vastuun perheeseen liittyen. Solidaarisuus on ollut kaukana viime vuosina, kun olemme vaatineet Kreikan ja muiden Etelä-Euroopan maiden jo nälkää näkeviltä ja ilman lääkkeitä ja hoitoa eläviltä kansalaisilta leikkaamista edelleen, vaikka Euroopan suurimmat ongelmat ovat syntyneet pankki- ja talousjärjestelmämme epäonnistumisesta sekä työttömyydestä.

************

Työttömyys on suuri tragedia ja aikamme suurin ongelma. Meidän täytyy entistä vahvemmin vaatia vaikeina aikona valtioiden ja kuntien toimia työllisyyden parantamiseksi. Se tarkoittaa yrittäjyyden edellytyksiä ja ihmisten kouluttamista läpi työelämän, mutta myös julkisia investointeja, rakennushankkeita ja tutkimusta tulevaisuuden työn aloilla. Työ pitää niin yksittäisen ihmisen elämän kuin koko yhteiskunnan koossa. Työttömyyden kohdatessa sosiaaliturvan täytyy palvella ihmistä, eikä ihmisen järjestelmää. Meidän on uskallettava tehdä rohkeita linjauksia sosiaaliturvan uudistamiseksi. Se tarkoittaa yksinkertaistamista, automatisointia ja loukkujen purkamista, jotta jokainen saisi tarvitsemansa turvan ja työn vastaanottaminen olisi aina taloudellisesti kannattavaa.

Kun ihmiset, yritykset ja markkinat toimivat maailmanlaajuisesti, ei ole enää mahdollista, että hoitaisimme asioitamme yksin. Verovälttelyn lopettamiseksi, työehtojen ja työllisyyden parantamiseksi sekä ilmastonmuutoksen torjunnan ja siirtolaisuuden järjestämiseksi tarvitsemme vähintään eurooppalaisia, mutta joissain asioissa jopa laajempia sitoumuksia ja ja yhteistä politiikkaa. Siksi kansainvälisyys on sosialidemokraateille niin suuri vahvuus. Pohjoismaista hyvinvointivaltiotamme ihaillaan kaikkialla maailmassa. Kansainvälistymisen myötä voimme viedä malliamme yhä laajemmalle. Sitä on sosialidemokratia – kun naapurilla menee hyvin, myös oma elämämme on laadukkaampaa.

*******

Hyvät ystävät. Arvoisa puheenjohtaja. Meidän sosialidemokraattien on nyt aika ottaa takaisin se asema, joka meille kuuluu. Lähdetään yhdessä ehdolle kunnallisvaaleihin, määritetään tulevassa puoluekokouksessa ja paikallisesti puolueosastoissa tavoitteet, joilla puhuttelemme ihmisiä. Meidän on oltava konkreettisia, ja osattava vastata juuri niihin kysymyksiin, jotka ihmisiä pohdituttavat tänään. Tekemällä uskottavaa, kunnianhimoista ja rohkeaa politiikkaa voimme olla taas muutosvoima, joka houkuttelee ihmiset mukaan liikkeeseen. Sitä työtä varten olemme tähän puolueeseen tulleet – muuttamaan yhteiskuntaa ja maailmaa kaikille paremmaksi.

******

Juhlimme tänään Teuvan sosialidemokraattien 100-vuotista taivalta. SDP:lle tuo vuosimäärä tuli täyteen jo jokin aika sitten. 2019 juhlimme puolueen 120-vuotista taivalta. Ensimmäiset työväenyhdistykset perustettiin kuitenkin jo 1880-luvun alkupuolella. Suomen sosialidemokraattinen puolue on syntynyt paikallistasolta. Työväenyhdistykset yhdistyivät puolueeksi, joka toi meille maamme historian alusta lähtien suuren puolueen aseman. Vuonna 1916 Suomessa valittiin maailman ensimmäinen sosialistienemmistöinen senaatti, jota johti pohjanmaalainen Oskari Tokoi, jota muistelemme keväällä piirikokoustamme edeltävässä Suomi 100-seminaarissamme. Teuvalaiset ovat siis 1916 perustaessaan puolueosastoa eläneet todella merkittävää maailmanhistoriallista aikaa.

Kaikki tuo menestys on saanut aina alkunsa paikallistasolta. Senaattorit, kansanedustajat ja ministerit ovat nousseet puolueosastojensa aktiivien tuella. Työväenliike on tarjonnut puolueen lähijärjestöissä ihmisille paljon muutakin vapaa-ajan toimintaa kotiseudullaan. Paikalliset osasto ovat aina olleet ja ovat tänäkin päivänä SDP:n toiminnan selkäranka. Ilman toimivia osastoja, ei ole myöskään puoluetta. Ilman toimivia ihmisiä, ei ole osastoja.

Siksi kannustan meitä kaikkia edelleen. Otetaan käyttöön uusia keinoja ihmisten tapaamiseksi. Koputetaan ovia, käydään keskusteluja sosiaalisessa mediassa ja järjestetään aktiivisesti tapahtumia, joissa ihmiset pääsevät keskustelemaan mieltään painavista asioista. Samaan aikaan pidetään kunniassa vanhat hyväksi havaitut tapamme, kirjoitetaan aktiivisesti, nostetaan politiikka ja SDP  työpaikalla tai toriparlamentissa kahvipöytäkeskusteluun sekä pyydetään ihmisiä mukaan puolueeseen. Me olemme maailman suurin liike, ja Suomen satavuotisen historian merkittävin puolue. Otetaan nyt yhdessä seuraavat askeleet tulevaisuuspuolueena kaikissa kunnissa ja osastoissa.

Onnittelut 100-vuotiaille Teuvan sosialidemokraateille. Työnne osana pohjanmaalaista, suomalaista ja eurooppalaista sosialidemokratiaa on sitä kaikkein tärkeintä puoluetyötä. Ihmiset kohdataan paikallisesti ja arkea kosketetaan paikallisesti. Siksi meitä kaikkia tarvitaan mukana tässä liikkeessä tänään ja myös jatkossa. Kiitos!

*******

SDP:n puoluehallitus on myöntänyt 100-vuotiaalle Teuvan sosialidemokraatit ry:lle Ursin mitalin ja pyydän puoluehallituksen jäsentä, kansanedustaja Harry Wallinia luovuttamaan kanssani mitalin ja kunniakirjan.