Perusta kuntoon – paras alku lapsille

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Pohjalaisen kolumnipalstalla 17.11.2016.

Laadukas päivähoito, nykytermein varhaiskasvatus, on uusimman tiedon valossa lasten oppimisen kannalta vähintään yhtä tärkeä kuin peruskoulu. Se laajentaa lapsen sanavarastoa ja parantaa oppimistaitoja, jotka ovat myöhemmin koulupolulla tärkeitä. Erityisen arvokasta varhaiskasvatus on vaikeammista taustoista ponnistaville lapsille, joiden kasvattamiseen vanhemmilla ei ole voimavaroja. Hyvin toimiessaan päiväkodin on mahdollista huomata jo varhaisessa vaiheessa perheiden ongelmat ja tarjota apua, jolla vältetään myöhemmät raskaat lastensuojelu- ja sairaalatapaukset.

Suomi on ollut tasa-arvoisten mahdollisuuksien mallimaa. Ajatuksena on ollut, että peruskoulun ansiosta jokaisella on ollut mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin rahkeet ja mielenkiinto riittävät. Tosiasiassa lasten osaamiserot ovat jo ensimmäisellä luokalla niin suuria, että takamatkalta lähtevät eivät saa toisia koskaan kiinni. Kysymys ei ole lasten taidoista tai lahjakkuudesta, vaan kotoa ja muualta koulun ulkopuolelta saamista tiedoista ja taidoista, joita paremmista oloista tulevat lapset pääsevät kerryttämään enemmän. Tämä näkyy peruskoulun lopussa siinä, että joka kahdeksas peruskoulun käynyt poika ei osaa lukea kunnolla.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen avulla on mahdollista kaventaa näitä eroja nostamalla kaikkien lasten tasoa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena ei ole tasapäistäminen, vaan jokaisen lapsen yksilöllinen tukeminen ja innostaminen oppimaan. Oppiminen ei tapahdu koulumaisesti, vaan päiväkodin arjessa. Se tapahtuu lasten ja hoitajien kohtaamisissa, ruokailuissa ja muissa askareissa. Uuden lain myötä jokaiselle lapselle tehdään vanhempien kanssa oma varhaiskasvatussuunnitelma, jolla tuetaan lapsen kehitystä yksilöllisesti.

Vaasassa varhaiskasvatusta on osattu kehittää. Erikoisuutemme on, että kaikissa yli 3-vuotiaiden lapsiryhmissä on kaksi lastentarhaopettajaa, kun vertailukaupungeissa on yleensä vain yksi. Vaasassa päiväkodit ovat kaupungin omaa toimintaa ja ostopalvelupäiväkoteja, mikä varmistaa tasaisen laadun eri puolilla kaupunkia.

Viime vuosina varhaiskasvatuksestakin on jouduttu säästämään, mutta säästöt on saatu toteutettua kestävästi siirtämällä lapsia pienistä ryhmäperhepäiväkodeista uusiin rakennettuihin päiväkoteihin.

Tälle pohjalle on hyvä rakentaa Suomen laadukkain varhaiskasvatus. Tämä tarkoittaa riittävää määrää erityislastentarhaopettajia, jotka turvaavat jokaiselle lapselle hyvät mahdollisuudet oppia. Maahanmuuttajalasten kotoutumisen kannalta on tärkeää, että meillä on riittävästi lastentarhaopettajia, jotka osaavat opettaa suomea, kun se ei ole äidinkieli. Varhaiskasvatuksen omalla kuraattorilla olisi mahdollista tukea perheitä mahdollisimman varhain ja säästää näin myös kustannuksissa myöhemmin.

Lasten ja perheiden hyvinvoinnissa on yhteiskunnan perusta. Siksi ehdotamme demariryhmänä Vaasan valtuustolle, että jo ensi vuodesta alkaen panostamme erityisesti vaasalaislasten varhaiskasvatukseen ja selvitämme ensi vuoden aikana maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannuksia ja vaikutuksia. Erottumalla muista saamme myös uusia perheitä muuttamaan Vaasaan.

Tagit

Tutustu myös