4. Vaikuttava

Suomalainen, eurooppalainen ja maailmanpolitiikka huutavat vaihtoehtoja. Tähän huutoon on vastattava varteenotettavilla ja konkreettisilla vaihtoehdoilla. Meillä on vahva aate, liikkeenä kokemusta suurista yhteiskunnallisista uudistuksista ja paljon osaavia ihmisiä. Politiikassa kaivataan perusteltuja vaihtoehtoja ja niitä esittämällä olemme vaikuttavia.

Yleisturva, jota itse olen viimeisen vuoden työstänyt ja ajanut eteenpäin, oli ensimmäinen oma avaus, jolla olemme aidosti osallistuneet valtakunnalliseen keskusteluun. Se osoitti, että tekemällä huolellista ja kattavaa työtä näkemyksemme otetaan vakavasti. Sosiaaliturvan uudistamisen jälkeen sama on tehtävä esimerkiksi asunto- ja kaupunkipolitiikalle, tietojärjestelmille sekä ennalta ehkäiseville palveluille. Digitalisaatio on mahdollisuus, josta monet puhuvat, mutta jonka me osaamme viedä käytäntöön.

Uusia avauksia ei tule ilman jatkuvaa poliittista keskustelua. Meidän on hyödynnettävä jäsentemme asiantuntemus ja osaaminen parhaalla mahdollisella tavalla ja toisaalta annettava jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa itselleen sopivalla tavalla. Siksi Demarinuorten työryhmiä työstä on tehtävä tavoitteellisempaa. Jokaisen asetettavan työryhmän on tuotettava uutta sisältöä poliittiseen tai järjestölliseen työhömme. Myös liittohallituksen jäsenet tarvitaan nykyistäkin paremmin mukaan nostamaan meille tärkeitä aiheita keskusteluun ja kehittämään poliittisia avauksia esimerkiksi roolittamalla hallituksen jäsenet oman kiinnostuksensa mukaan poliittisiin tai järjestöllisiin teemoihin. Hallitusten jäsenten on kyettävä syventymään laajoihin poliittisiin aiheisiin ja oltava sitoutuneita toimintaan. Jokainen aktiivi ja jäsen tarvitaan mukaan tekemään sisältöä, jakamaan sitä sekä tuomaan esille uusia ajatuksia.

Politiikka on maraton-laji ja vaikuttava toiminta vaatii pitkäjänteisyyttä. Jotta Demarinuoret pystyisivät ottamaan puolueessa kaikilla tasoilla entistä vahvemman aseman, meidän on toimittava systemaattisesti. Demarinuorten puheenjohtajalla on oltava kokemusta eri päätöksenteon tasoilta, jotta oikeat vaikuttamisen paikat osataan hyödyntää ja järjestön vaikutusvaltaa kasvatettua. Demarinuorten tulee toimia koordinoidusti eduskunnassa ja valtuustoissa, järjestöissä, somessa ja mielenosoituksissa. Puheenjohtajalla on oltava toimivat yhteydet median edustajiin.

Seuraava konkreettinen maalimme on 9.4.2017. Tavoitteenamme kuntavaaleissa tulee olla yli 100 nuorta valtuutettua ja 300 nuorta kunnallisissa luottamustehtävissä. Hyvällä ehdokasasettelulla ja kampanjalla varmistetaan onnistuminen vaaleissa. Kuntavaalit ovatkin mainio paikka kokeilla uudenlaisia kampanja-konsepteja.

Haluan innostaa demarinuoria ympäri maan tekemään työtä vaalivoiton eteen järjestämällä kuntavaalikiertueen. Järjestetään yhdessä jokaisen Demarinuorten toimivan paikallisjärjestön kanssa uudenlainen, innostavaa vaalitilaisuus kuntavaaliteemojemme pohjalta. Samalla sitoudun itse osallistumaan kiertueen mukana jokaiseen näistä vaalitilaisuuksista. Kuntavaalien jälkeen tulee koota Suomen vaikuttavin nuorten verkosto, joka pitää yhteyttä, jakaa tietoa ja tukee toisiaan aktiivisesti. Nuorten yhteistyöllä kukaan uusi kuntapoliitikko ei putoa kärryiltä vaan pääsee mukaan ja voi viedä ideansa politiikan kautta käytäntöön.

Vaikuttavuus syntyy yhteistyöllä. Vain tekemällä yhdessä töitä yhteisen tavoitteemme eteen meistä voi tulla aidosti Suomen vaikuttavin poliittinen nuorisojärjestö. Yhteistyön syventäminen ay-liikkeen ja muiden nuorisojärjestöjen kanssa niin tapahtumien, sisältöjen kuin vaalienkin osalta on erittäin tärkeää.

Minun puheenjohtajakaudellani

  • Teemme Yleisturvan kaltaisia laajoja konkreettisia avauksia, joihin muut poliittiset liikkeet reagoivat
  • Demarinuorten liittohallitus- ja työryhmätyöskentely on tavoitteellista pyrkien konkreettisiin tuotoksiin ja uusiin avauksiin. Hyvin johdettu hallitus ja sitoutetut hallituksen jäsenet toimivat tehokkaasti yhdessä sovittujen tavoitteiden eteen.
  • Uudet ja alueellisesti muokattavat kampanjatapahtumakonseptit auttavat toteuttamaan innostavan ja houkuttelevan kuntavaalikiertueen, jonka avulla 100 nuorta nousee valtuustoon ja 300 kunnallisiin luottamustehtäviin
  • Kuntavaikuttajista kootaan Demarinuorten vaikuttajien verkosto, joka pitää yhteyttä, jakaa tietoa ja tukee toisiaan aktiivisesti
Tagit

Tutustu myös