3. Uskottava

Demarinuorten on tehtävä uskottavaa politiikkaa ja viestittävä uskottavasti. Ensisijaisesti meidän pitää täytyy tavoittaa nuoret, mikä tapahtuu eri tavalla, kuin esimerkiksi ammattipolitiikkojen tai pitkäaikaisten järjestötoimijoiden kanssa. Meidän on siis oltava uskottavia niin 15-vuotiaan opiskelijan kuin paatuneen kansanedustajankin silmissä. Tämä on täysin mahdollista. Kysymys on laadukkaista politiikan sisällöistä, oikein valituista viestintäkanavista ja -tavoista sekä siitä, että toimintamme ja tapahtumamme paitsi kiinnostavat sisällöltään, myös näyttävät hyvältä.

Yleisturvan yhteydessä kehitimme uuden sosiaaliturvajärjestelmän lisäksi uuden tavan tehdä politiikkaa, jolla onnistuimme nousemaan nuorisojärjestönä uskottavasti puolueiden rinnalle julkiseen keskusteluun. Myös turvallisuuspoliittinen asiakirjamme kiinnosti laajasti puolueen asiantuntijoita ja ministereitä. Laajat, hyvin perustellut politiikan sisältökokonaisuudet sekä syvällisempi aatteellinen pohdinta täydentävät päivän politiikkaan reagointia. Samalla vahvistamme asemaamme suhteessa SDP:seen, jota uudistamme tehokkaimmin tarjoamalla vaihtoehtoja politiikkaan ja toimintatapoihin.

Meidän ei tarvitse alentua perussuomalaisten nuorten älämölökampanjointiin tai kokoomusnuorten historiasta kumpuavaan ääri-idealismiin. Voimme olla tuore ja uskottava järjestö, joka tuottaa omia vaihtoehtojaan nimenomaan oman sukupolvemme kriiseistä ja arjesta lähtien.

Puheenjohtaja on tässä työssä avainsasemassa. Onnistunut viestintä vaatii puheenjohtajan tilannetajua ja kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa myös politiikan ulkopuolella. Demarinuorten puheenjohtaja ei saa istua takarivissä, vaan hänen on oltava mukana niin julkisessa keskustelussa kuin puolueenkin kehittämisessä ja tunnettava rakenteet, joiden kautta vaikuttaminen tapahtuu. Puheenjohtajan on oltava asiaosaaja, sanavalmis ja kielitaitoinen, jotta järjestön edustaminen onnistuu tilanteessa kuin tilanteessa.

Demarinuorilla on potentiaalia olla niin uskottava järjestö, että ajatustemme ja toimintamme takia ihmiset haluavat liittyä meihin ja puolueeseen. Me olemme tulevaisuuden sosialidemokraattinen liike.

Minun puheenjohtakaudellani:

  • Demarinuorten nostavat esiin ja ratkaisevat ongelmia, joita nuoret arjessaan kohtaavat. Päivänpolitiikkaan reagointi ei yksin riitä. Ennakkoluulottomalla, tutkittuun tietoon pohjautuvalla ongelmaratkaisulla haetaan omia, Demarinuorten tapoja ratkaista vaikeitakin yhteiskunnallisia ongelmia ja yhdessä muiden järjestöjen kanssa kehitetään yhteisöllisesti vastauksia nuorten arjen haasteisiin. Yleisturvan valmistelijana tiedän, miten poliittista uskottavuuttamme konkreettisesti parannetaan.
  • Demarinuoret ja järjestön puheenjohtaja viestii monen kanavan kautta, tavoittaa nuoret kattavasti ja käy suoraa keskustelua heidän kanssa. Järjestö on uskottava myös muiden kuin poliittisten toimijoiden keskuudessa. Demarinuorten puheenjohtaja on sanavalmis, osaa asiat poliittisia kilpakumppaneitaan paremmin ja päihittää väittelyssä kilpailevan puolueen kansanedustajan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
  • Toiminta ja tapahtumat ovat kiinnostavia ja toiminta uskottavaa verrattuna mihin tahansa muuhun järjestöön. Keskustoimisto tukee paikallis- ja piiritason toimintaa tarjoamalla valmiita malleja ja tukea erilaisten tapahtumien järjestämiseen sekä materiaalia ja perehdytystä ihmisten kouluttamiseen myös paikallisesti.
Tagit

Tutustu myös