Minne unohtui ihminen?

Minne unohtui ihminen?

Kirjoitus julkaistu alunperin Pohjanmaan sosialidemokraattien blogissa.

Valinnanvapauden turvaaminen, maakuntahallinto ja uudet vaalit, palveluiden yhtiöittäminen. Hallituksen puheissa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyen vilisee paljon sanoja, mutta vähän sotea. Ilmeisesti uudistuksen käynnistämisestä on kulunu jo liian kauan, kun alkuperäisen tavoitteen sijaan toimitaan täysin erilaisten asioiden puolesta.

Mitä alun perin tavoiteltiin? Ihmisten parempaa hoitoon pääsyä, vähempää pompottelua luukulta toiselle, toimivampaa ennaltaehkäisyä ja kustannussäästöjä. Kaikki tämä on unohtunut, kun hallituspuolueet ovat tuoneet pöytään omat pitkäaikaiset tavoitteensa.

Valinnanvapaus ja palveluiden yksityistäminen on kokoomuksen pitkäaikainen tavoite, jolla hyvinvointivaltion palvelut avataan markkinoille. Sama taustatavoite näkyy niin VR:n alasajamisessa kuin Ylen ja Postin aseman kyseenalaistamisessa. Yritysten mahdollisuudet kilpailla ja tuottaa voittoa tulevat ensin ja ihmisten palveluiden turvaaminen vasta myöhemmin. “Valinnanvapaus” terminä on kaiken lisäksi harhaanjohtava. Mallista riippuen aito valinnanvapaus toteutuu joko vain kaupungissa tai vain niille, joiden lompakko mahdollistaa valitsemisen. Kokoomuksen ihannoima Ruotsin valinnanvapausmalli on tullut naapurissa kalliiksi myös veronmaksajille.

Keskustan pitkäaikainen tavoite, joka soteuudistuksen yhteydessä on toteutumassa, on maakuntahallinnon luominen. Normitalkoista ja byrokratian purkamisesta puhuessaan puolue samanaikaisesti luo maahan uutta hallintokerrosta, jonka tavoitteena on sementoida sen valta maakunnissa ja vahvistaa asemaa kaupunkien päätöksenteossa.

Palveluiden yhtiöittämisen myötä palvelut alistetaan osakeyhtiölain alaiselle voitontavoittelulle ja julkisuuslain ulottumattomiin. Avoimuus ja demokratia heikkenevät, vaikka uudistuksen tavoite on päinvastoin purkaa hallintohimmeleitä. Tälläkin kertaa hallitus piiloutuu poliittisen päätöksen tehdessään EU:n selän taakse, vaikka oikeusoppineiden mukaan unioni ei vaadi sosiaali- ja terveyspalveluiden yhtiöittämistä.

Nyt olisi aika unohtaa ylimääräisen hallinnon ja byrokratian rakentaminen ja keskittyä itse asiaan. Maakunta ja valinnanvapaus edellä suunniteltu uudistus tulee kohtaamaan myös useita perustuslaillisia ongelmia ennen voimaantuloaan. Viisainta olisi edelleen määrittää, millaisella väestöpohjalla erilaiset palvelut voidaan järjestää, jotta niiden laatu ja saatavuus aidosti paranevat ja sen jälkeen antaa kuntien ja alueiden tehdä ratkaisunsa hallinnon järjestämisestä. Sama malli ei sovellu, eikä sen tarvitsekaan soveltua pääkaupunkiseudulle, Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Siksi on mahdollistettava nykyistä joustavammin erilaiset ratkaisut maan eri osissa, jotta palvelut saadaan toimimaan. Silloin uudistamisen voittajia olisivat monikansallisten yhtiöiden sijaan ihmiset.