1. Yhteisöllinen

1. Yhteisöllinen

Demarinuoret on kaikkia jäseniään varten. Me olemme Demarinuoret. Toiminnan yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus ovat arvoja, joista on pidettävä entistä tiukemmin kiinni. Kaikkien päästessä osallistumaan Demarinuorten politiikan muodostumiseen on jokaisen helpompi myös sitoutua tehtyihin päätöksiin ja linjoihin. Otetaan käyttöön uusia osallistamisen ja jäsenistön vuorovaikutuksen välineitä. Kysymys ei kuitenkaan ole vain välineistä vaan ennen kaikkea ajattelutavasta ja luovuudesta. Demarinuoret on oltava tiivis yhteisö, johon kaikkien on helppo tulla mukaan.

Haluan puheenjohtajana kannustaa jokaista osallistumaan ja tuomaan ajatuksensa rohkeasti esiin sekä omalla aktiivisuudellani ja jatkuvalla vuorovaikutuksella lyhentää jäsenen ja puheenjohtajan välistä etäisyyttä. Tehtävänämme on luoda kaikille mahdollisimman matala kynnys olla mukana Demarinuorissa. Monipuoliset tapahtumat kiinnostavat erilaisia ihmisiä ja jokainen osallistuu toimintaan omilla ehdoillaan silloin, kun se tuntuu kiinnostavalta ja mielekkäältä. Kukaan ei voi osallistua liikaa tai liian vähän. Puheenjohtajan rooli ilmapiirin ja toimintatapojen muodostumisessa on keskeinen.

Minun puheenjohtajakaudellani:

  • Otamme Demarinuorten toiminnassa kaikki huomioon. Toiminta on esteetöntä ja saavutettavaa sekä kaikille mukavaa ja turvallista. Kenenkään ei tarvitse jännittää tapahtumiin osallistumista – tarvitsemme konkreettisen yhdenvertaisuussuunnitelman, jossa varmistetaan toiminnan mielekkyys kaikille kaikilla tasoilla osastoista valtakunnallisiin tapahtumiin. Häirintäyhdyshenkilötoimintaa jatketaan ja kaikkiin piireihin koulutetaan omat häirintäyhdyshenkilöt.
  • Meidän kokeneempien tehtävä on ottaa uudet ihmiset mukaan. Uudet jäsenet tavataan aina henkilökohtaisesti, jotta heidän kiinnostuksen kohteensa osataan ottaa huomioon toiminnan suunnittelussa. Alaikäiset otetaan huomioon Demarinuorten tapahtumissa entistä paremmin varmistamalla mielekäs ohjelma yli yön kestävissä tapahtumissa myös iltaisin.
  • Puheenjohtajan, liittohallituksen, piirien ja jäsenistön yhteydenpito on vuorovaikutteista ja joustavaa. Uusilla osallistamisen tavoilla jaetaan hyviä käytänteitä ja ideoidaan uutta. Paikallis- ja piiritason aktiiveiden vastuunoton tukeminen, arvostus, kuunteleminen ja informointi on tärkeää. Piirien puheenjohtajiin ja työntekijöihin ollaan yhteydessä kuukausittain. Piirihallituksille järjestetään valtakunnallisten tapahtumien lisäksi sähköisiä yhteiskokoontumisia hyvien käytänteiden ja kuulumisten vaihtamiseen. Puheenjohtajana kerron avoimesti päivittäisestä työstäni sosiaalisen median eri kanavissa. Yhteydenpidon on oltava jatkuvaa ja luontevaa kaikkiin suuntiin.