Marja Salmivuori, PAMin aluepäällikkö, Vaasa

Marja Salmivuori, PAMin aluepäällikkö, Vaasa

”Työelämä muuttuu, tarvitsemme eduskuntaan työntekijöiden asiat tuntevan ja niitä ajavan edustajan. Matias olisi mielestäni sellainen.

Epätyypilliset työsuhteet, osa-aikaisuus, naisten ja miesten väliset palkkaerot… Työelämä on koko ajan murroksessa ja muutospaineessa. Yhteiskunnassa vallitsevan taloudellisen tilanteen takia paine heikentää työntekijöiden turvaksi neuvoteltuja lakeja on voimakkaammin ja voimakkaammin olemassa. Eduskunta säätää lait ja lait on aina muutettavissa. Ellemme saa eduskuntaan työntekijöiden asemaa ajavia edustajia, olemme vaarassa joutua huononnuksien linjoille. Tämä on pahin kauhuskenaario. Tätä maata ei saada nousuun heikennyksillä, vaan tukemalla työllisyyttä ja tekemällä investointeja. Usko tulevaisuutteen edesauttaa halua kuluttaa ja ihmiset uskaltavat tehdä ratkaisuja elämänsä varalle. Tästä hyötyvät myös yritykset. Tarvitsemme työelämän lakeja turvaamaan ihmisten arkea työelämässä. Pelisäännöt on hyvä olla olemassa ja työelämän muuttuessa lakienkin pitää muuttua vastaamaan nykyaikaa, ottamalla huomioon työntekijät ja työelämän.

Haluammehan työsuhteen, jonka palkalla tulee toimeen, joka vastaa kulloiseenkin elämäntilanteeseen. Haluammehan säilyttää yhteiskunnan, jossa on turvallista ja hyvä elää, jossa pidetään huolta myös heikommasta.”

Marja Salmivuori
PAMin Pohjanmaan alueen aluepäällikkö
Vaasa