Marianne Waltermann, VAMK:n koulutuspäällikkö, Vaasa

Marianne Waltermann, VAMK:n koulutuspäällikkö, Vaasa

”Olen seurannut useamman vuoden Matiaksen toimintaa politiikassa. Olen ilolla pannut merkille, että hän todella aidosti kantaa huolta yhteiskunnan peruspilareista.Tämä ilmenee erittäin selkeästi myös hänen vaaliteemoistaan. Matiaksen listaamat asiat ovat juuri ne, jotka voin itse täydellä sydämellä allekirjoittaa. Suomi tarvitsee kivijalkansa ylläpitoa ja rakentamista (koulutus, terveys- ja sosiaalitoimi). Alueemme talous tarvitsee myös hyvät ja kyvykkäät edustajat, jotka toimivat järjellä ja sydämellä.”

Marianne Waltermann
koulutuspäällikkö, Vaasan ammattikorkeakoulu
Vaasa