Säännöissä tarkoitus on jaettu päätehtävään ja muuhun. Päätehtävä on työllistäminen ja kuntouttaminen sekä näiden kehittäminen. Lisäksi tarjotaan kuntoutusta, koulutusta ja muita elämänhallintaa ja työllistymistä tukevia palveluja.

Tällä hetkellä säätiö ei onnistu täysin palvelemaan tätä tarkoitusta. Päätehtävään tähtäävän perustoiminnan pitäisi olla jo järjestyksessä. Ihmisiä kuntoutetaan työmarkkinoille ja vaikuttavuutta mitataan tunnusluvuilla; kuinka moni on tullut Jupiterin kuntoutukseen, suorittanut kuntoutusjakson ja kuinka moni työllistynyt tai lähtenyt opiskelemaan Jupiterista. Näin ei ikävä kyllä ole, vaan säätiön toiminta on hajanaista ja vaikeasti hahmotettavaa.

Suuri osa Jupiterin toiminnasta on erilaisia hankkeita. Niiden tarkoitus tulisi olla toiminnan kehittäminen, ei vakituisen toiminnan pyörittäminen. Toiminnan kehittämisessä tulee hyödyntää kaikkia säätiön palveluja käyttäneitä.

Suuri osa kaupungin säätiöön laittamasta rahasta kuluu hallintoon. Kaupunki uudistaa juuri tukipalvelujärjestelmäänsä. Olisiko Jupiterissakin mahdollista säästää hallinnosta, jos palkanmaksun ja taloushallinnon hoitaisi kaupunki? Tällöin säätiön työntekijät voisivat keskittyä valmennustyöhön. Viime aikoina kehitys Jupiterissa on ollut päinvastaista, valmennuksesta on karsittu ja hallinto pidetty ennallaan.

Jupiterin tekemä työ on ehdottomasti tarpeen, mutta toiminnan on tähdättävä kestäviin ratkaisuihin ja vaikuttavuuteen. Tänään kestävä työllistyminen vaatii toisen asteen koulutuksen. Yhteistyö Vaasan ammattiopiston kanssa on Jupiterin suuri vahvuus ja ehdottomasti edelleen kehitettävä asia. Kaikille ei sovi ammattiopistomuotoinen opiskelu vaan työpajassa, henkilökohtaisessa ohjauksessa tutkinto tulee suoritettua.

Kuntoutettavan päämäärä on kuntoutua työmarkkinoille, ei tuottaa säätiölle tulosta.

Monien Jupiterin palveluja käyttävien on aloitettava kuntoutuminen elämän perusrutiineista. Aamulla on päästävä ylös, lähdettävä töihin ja jaksettava olla siellä päivä loppuun. Rutiinien karttuessa aletaan kerätä myös muita työelämän taitoja ja lopulta valmistaudutaan siirtymään työmarkkinoille.

Ketään Jupiterin asiakasta ei ole syytä nähdä keskivertoihmistä huonompana, päinvastoin monet siellä kuntoutuneet ovat erityisen motivoituneita työntekijöitä. Osalle suurin este työllistymiselle on kieli, vaikka työmotivaatio ja valmiudet sopisivatkin työmarkkinoille. Jupiter voisi olla hyvä yhteistyökumppani kielikoulutuksessa Vaasan aikuiskoulutuskeskukselle.

Työllistämistoiminnassa Jupiterilla on selkeä rooli kaupungin oman kehittyvän työllistämistoiminnan ja yritysten tuetun työllistämisen rinnalla. Säätiön toiminta tulee vahvemmin suunnata sen perustehtävään, hallintoa keventää ja kouluttautumismahdollisuuksia kehittää.