JÄRKEÄ YKSITYISTÄMISHUUMAAN

JÄRKEÄ YKSITYISTÄMISHUUMAAN

  • Palvelut tulee tuottaa pääosin julkisesti ja yksityistämiseen tulee suhtautua kriittisesti
  • Resurssit suunnattava yritysten voittojen kasvattamisen sijaan julkisten palveluiden kehittämiseen
  • Kaupungille saatava hankintapäällikkö, joka vastaa, että palveluita ostettaessa yksityisiltä kilpailutus hoidetaan ammattitaitoisesti ja sopimuksia tehtäessä varmistetaan palveluiden korkea taso

Viime aikoina julkisia palveluja on kaupallistettu ja yksityistetty. Markkinaehtoisen palvelutuotannon on nähty laskevan kustannuksia ja tuottavan tehokkaammin tarvitsemiamme palveluja. Pörssiyhtiöiden voittoatavoitteleva palvelutuotanto ei kuitenkaan aina takaa parhaita palveluita ihmisille, vaan laiminlyönnit voivat olla suuriakin. Yksityisten palvelujen tehokkuus ja niiden tuottamat säästöt eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan kulut saattavat jopa kasvaa yksityistämisen myötä (linkki).

Jatkossa yksityistämiseen tulee suhtautua terveen kriittisesti ja palvelut tulee hoitaa pääasiassa kunnan omana tuotantona. Sen sijaan, että julkisia varoja käytetään yksityisen, ihmisen terveydellä tai koulutuksella voittoa tavoittelevan yrityksen toiminnan rahoittamiseen, tulee keskittyä kehittämään kunnan omia palveluita mm. terveyskeskusjonojen lyhentämiseksi ja palveluiden saatavuuden parantamiseksi.

Yksityistämiseen ryhdyttäessä täytyy kilpailuttaminen hoitaa ammattitaitoisesti. Kaupungin hankinnoista ja palveluiden kilpailuttamisesta on saatava vastaamaan hankintapäällikkö, jonka johdolla kilpailuttaminen hoidettaisiin lainmukaisesti, oikein ja tehokkaasti. Hän vastaisi myös siitä, että tarjouspyynnössä mainitut mittarit ja kriteerit ovat tarkoituksenmukaiset ja tehdyt sopimukset varmistavat laadukkaan palvelun.