”Politiikan kentälle tarvitaan uusi sukupolvi päättämään asioista. Matias edustaa sitä sukupolvea, joka pystyy uusilla ajatuksilla ja innolla tekemään Suomesta suvaitsevaisemman, tasa-arvoisemman ja inhimillisemmän maan.”

Tiia Neuvonen
opiskelija
Vaasa

About The Author