IMG_0089-2

Tältä sivulta löydät otsikoittain kerättynä tietoa minusta ja toiminnastani. Valitse alta otsikko, josta haluat tietää lisää. Yläpalkin Matias-otsikon alta löydät myös ansioluetteloni. Voit tutustua myös LinkedIn-profiiliini tästä.

Voit myös kysyä lisää valitsemalla Ota yhteyttä -välilehden sivun yläpalkista.

Taustani: työ, koulutus ja harrastukset

Olen Matias Mäkynen, 26-vuotias vaasalainen. Olen kotoisin Vaasan Ristinummelta, mutta ehtinyt asua eri puolilla kaupunkia. Työn ja harrastusten perässä olen vuosien ajan matkannut paljon ympäri Pohjanmaata ja muuta Suomea. Tällä hetkellä työskentelen analyytikkona konsulttiyhtiössä ja autan yrityksiä ymmärtämään, miten suomalainen yhteiskunta toimii. Tehtäväni on auttaa yrityksiä ennakoimaan yhteiskunnan muuttumista ja ymmärtää, mistä asiat vaikuttavat yritysten tulevaisuuteen.

Opiskelen työni ohella Helsingin yliopistossa oikeustiedettä. Tavoitteeni on suorittaa opinnot loppuun työn ohella tulevan parin vuoden aikana. Olen oikeustieteessä kiinnostunut erityisesti yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevien suojasta. Käytännössä tämä näkyy kiinnostuksena perusoikeuksia ja työoikeutta kohtaan. Opinnoissani olen perehtynyt esimerkiksi vuokratyöntekijöiden asemaan. Toisaalta oikeustieteessä kiinnostaa ihmisten tasa-arvoiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä. Tämä on käytännössä saanut minut kiinnostumaan vero-oikeudesta, sosiaaliturvasta ja teknologian kehityksen aiheuttamista tietosuojakysymyksistä.

Vähäisen vapaa-aikani käytän mieluiten liikkuen, urheilua seuraten ja musiikkikeikoilla käyden. Luen myös mahdollisuuksien mukaan niin paljon kuin ehdin. Oma urheilutaustani on VPS:n jalkapalloilijana ja seuraan edelleen aktiivisesti Raitaa, mutta myös muita vaasalaisia urheiluseuroja. Arvostan vaasalaista laajaa kulttuuritarjontaa ja käyn mielelläni esimerkiksi museoissa ja teattereissa. Johdin viiden vuoden ajan Hippiknik ry:tä, jonka puitteissa järjestimme erilaisia musiikkipainotteisia kulttuuritapahtumia Vaasassa. Viime aikoina suurimmaksi suosikikseni on kuitenkin noussut luonnossa, erityisesti Vaasan saaristossa liikkuminen.

Arvoni ja lähtökohtani vaikuttamiseen

Minulle on tärkeintä, että kaikkia ihmisiä kohdellaan reilusti ja tasa-arvoisesti riippumatta heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan tai taustastaan. On todella epäoikeudenmukaista, että ihmisen mahdollisuudet elämässä rajoittuvat siksi, että on ”väärää sukupuolta”, ”väärän ikäinen”, ihonväriltään valtaväestöstä poikkeava, köyhemmistä tai muuten vaikeammista perheoloista tai terveysongelmien takia toimintakyvyltään rajoittunut. Minusta jokaista ihmistä on arvioitava omien tekojensa ja pyrkimystensä pohjalta, riippumatta taustasta. Tähän pyrin myös omassa toiminnassani, vaikka tiedostan samalla, etten itsekään onnistu ikinä täydellisesti.

Uskon yhteistyöhön ja vastuuseen pyrkiä parempaan yhteiskuntaan. Kokemukseni mukaan ihmiset ovat lähtökohtaisesti hyväntahtoisia ja pyrkivät omista lähtökohdistaan parantamaan läheistensä ja ympäristönsä hyvinvointia. Kukaan ei kuitenkaan tee suuria muutoksia yksin. Siksi olen lähtenyt jo 18-vuotiaana mukaan politiikkaan ja ollut valmis laittamaan itseni likoon erilaisten tehtävien ja mahdollisuuksien tullessa vastaan. Tällä hetkellä toimin Pohjanmaan sosialidemokraattien puheenjohtajana ja sosialidemokraattisen puolueen puoluehallituksen jäsenenä. Molemmat ovat historiallisia järjestöjä, joiden johdossa toimiminen on minulle kunnia tehtävä, jonka pyrin hoitamaan sitoutuneesti parhaan kykyni mukaan. Kahdeksan vuoden aikana olen nähnyt monenlaisia tapoja toimia politiikassa, mutta tullut siihen tulokseen, että pitkäjänteinen, vilpitön ja rehellinen toiminta kantaa kaikkein parhaisiin tuloksiin päätöksenteossa. Urani politiikassa on ollut nousujohteinen. 2012, toisissa kunnallisvaaleissani, sain Miapetra Kumpula-Natrin jälkeen listallamme toiseksi eniten ääniä Vaasassa ja vuoden 2015 eduskuntavaaleissa sain 2724 ääntä, mikä riitti vaalipiirimme listalla neljänteen sijaan ja oli eniten koko maassa SDP:n nuorista ehdokkaista, jotka eivät päässeet vielä eduskuntaan.

Minulle on selvää, että emme voi tänään elää niin, että tulevaisuudessa elävien mahdollisuudet elää samanlaista elämää vaarantuvat. Tällä hetkellä tuhoamme ympäristöä ja käytämme luonnonvaroja tavalla, joka rikkoo tulevien sukupolvien oikeuksia ja pahimmillaan vaarantaa ihmiskunnan elämän edellytykset. Meillä ei myöskään ole oikeutta tuhota luonnosta lajeja nykyisellä tahdilla. Kun makea vesi ei riitä kaikille, jätteet meressä ja muualla luonnossa ajavat lajin toisensa jälkeen sukupuuttoon ja napajäätiköiden sulaminen nostaa merenpinnan elinalueillemme, on jo liian myöhäistä yrittää välttää suuria muuttoliikkeitä, sotia luonnonvaroista ja lopunkin terveellisen ympäristön tuhoutumista.

Faktoihin perustuvat päätökset ja teknologian kehitys pelastavat

Niin Vaasassa, Suomessa kuin koko maailmassa on monia ongelmia, joista monet ovat vaikeita – jopa mahdottoman tuntuisia korjata. Näillä ongelmilla on helppo pelotella ihmisiä ja toisaalta niistä on helppo syyttää muita. Ongelmien esiin nostaminen on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on pyrkimys löytää ratkaisuja ja yhteistyössä ottaa niitä käyttöön. Niin maailmanlaajuisiin kuin paikallisiin ongelmiin parhaat ratkaisut löytyvät laadukkaan tutkimuksen ja osaavien ihmisten avulla. Siksi koulutus ja laadukas tutkimus ovat ratkaisevan tärkeitä.

Päätöksentekijät, olivat sitten tutkijoita, virkamiehiä tai poliitikkoja, tekevät ratkaisunsa aina omien arvojensa ja lähtökohtiensa pohjalta. Jokainen ihminen on tässä mielessä poliittinen. Ihmisen arvoihin vaikuttavat esimerkiksi asuinpaikka ja elämänkokemukset. Siksi on tärkeää, että ongelmia ratkaistaessa ja päätöksiä tehdessä ollaan valmiita ottamaan erilaisten ihmisten näkökulmat huomioon ja tekemään kompromisseja, jotka ovat reiluja ja oikeudenmukaisia mahdollisimman monen kannalta.

Uskon teknologian ja tieteen kehityksen helpottavan monella tavalla tulevaisuuden ongelmien ratkaisemista. Erilaisilla älylaitteilla voidaan helpottaa ihmisten elämää ja tuoda palveluita kotiin asti selvästi nykyistä enemmän. Kysymys ei ole välttämättä monimutkaisten älypuhelinten käyttämisestä, vaan esimerkiksi vanhuksille erikseen suunnitelluista laitteista, jotka ovat helppokäyttöisiä tai ihmisten terveydentilaa automaattisesti seuraavista sensoreista, jotka huolehtivat, että ihminen saa tarvitsemansa hoidon. Yksi suurimmista asioista, joita teknologian kehitys on välttämätöntä, on energiateknologia. Tällä alalla Vaasa on eturintamassa samanaikaisesti pelastamassa maailmaa ja työllistämässä alueemme ihmisiä. Siitä voimme olla ylpeitä. Työllistäminen ja teknologinen kehitys edellyttävät kuitenkin jatkuvaa tutkimusta ja tuotekehitystä sekä yhteistyötä elinkeinoelämän sekä koulu- ja tutkimusmaailman välillä.

[/toggler]